۱۶ شهریور ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5518145
T T
۰ نفر
# تهران، ایرنا: 16 شهریور 1382 برابر با هفتم سپتامبر 2003 از: محسن تهوری" آیین نامه اجرایی انتخاب رییسان و مدیران دانشگاهها پس از دو سال اجرای آزمایشی سرانجام هفته گذشته توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها ابلاغ شد. این شیوه نامه که در 14 ماده و هفت تبصره تنظیم شده تعیین رییس دانشگاه را طبق آیین نامه ای به نظرخواهی از ارکان اصلی دانشگاه واگذار می کند بر اساس آن رییس دانشگاه از میان افرادی که حائز بیشترین آرا هستند، از خود دانشگاه انتخاب می شوند. آیین نامه اجرایی انتخاب رییسان و مدیران دانشگاهها، آخرین ابلاغیه "مصطفی معین" وزیر مستعفی علوم، تحقیقات و فناوری بود که در آن حق انتخاب رئیسان دانشگاه به خود دانشگاهها تفویض شد. تمرکززدایی، نیل به استقلال دانشگاهها، ارتقای مدیریت علمی و بهره وری و افزایش انگیزش اعضای هیات علمی دانشگاهها در نظام تصمیم گیری علمی کشور، از جمله اهداف این آیین نامه است. دانشگاههای تهران، صنعتی اصفهان، تبریز و خواجه نصیرالدین طوسی از جمله دانشگاههایی هستند که رئیسان آنها براساس این آیین نامه در زمان اجرای آزمایشی آیین نامه، انتخاب شدند. موافقان این طرح معتقدند که انتخاب رییس دانشگاه با این شیوه سبب می شود شخصی که ریاست دانشگاه را برعهده می گیرد، علاوه بر دارا بودن شرایط آیین نامه مدیریت دانشگاهها، رای و نظر اکثریت اعضای هیات علمی و شورای دانشگاه به عنوان مهمترین رکن دانشگاه را ، به همراه داشته باشد. اما منتقدان "آیین نامه تعیین رییسان دانشگاهها"، آن را در جهت کمرنک شدن نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی ارزیابی کرده و از دیوان عدالت اداری خواستار لغو این مصوبه شده اند. آنان معتقدند که آخرین آیین نامه ابلاغی معین، در آخرین روزهای تصدی وزارت علوم، خارج از حدود صلاحیت قانونی وی و فاقد مبنای قانونی لازم و در نتیجه غیرقابل اجرا و فاقد وجاهت قانونی است. "محمد شهرتاش" رییس دانشگاه علم و صنعت ایران که از طرفداران ابلاغ این آیین نامه است، به "ایرنا" گفت : آیین نامه تعیین رییسان دانشگاهها و دانشکده ها در چارچوب آیین نامه مدیریت دانشگاهها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و تصویب شده است و هیچ مغایرت قانونی در آن به چشم نمی خورد.
وی، "کمرنک شدن نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط این آیین نامه" که از طرف منتقدان مطرح می شود را رد و خاطرنشان کرد: وزیر علوم می تواند اختیار قانونی خود مبنی بر انتخاب رییس دانشگاه را طبق آیین نامه به نظر خواهی از ارکان اصلی و مهم دانشگاه بگذارد و رییس دانشگاه را از میان افرادی که حائز بیشترین آرا هستند، انتخاب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند.
طبق ماده سه آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 11 تیرماه سال 1370 (1991)، مسئولیت نصب رییس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پس از پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید آن شورا، جزو وظایف و اختیارات وزیر علوم است. شهرتاش ادامه داد: انتخابی بودن رییس دانشکده نیز شیوه ای است که از مدتها قبل در دانشگاه علم و صنعت به اجرا درآمد که نتیجه خوب و مثبتی داشته است. "نجفقلی حبیبی" رییس دانشگاه علامه طباطبایی نیز ابلاغ آیین نامه اجرایی تعیین رییسان دانشگاهها را تایید کرد اما ارزیابی آن را منوط به اجرای عملی آن خواند. وی گفت : هنوز زود است که درباره این آیین نامه اظهارنظر کرد اما نفس این کار، خوب و پسندیده و در جهت استقلال دانشگاه و ارتقای مدیریت علمی و بهره وری است. اما در هرصورت صاحبنظران،استفاده از تجارب و مشارکت موثر استادان و اعضای هیات علمی در انتخاب مدیران دانشگاهها، را گامی در جهت استقلال نظام تصمیم گیری مراکز علمی کشور می دانند. به نظر می رسد، استقلال بخشیدن به دانشگاهها مهمترین خواسته دانشگاهیان از مسئولان و بویژه وزیر علوم است، انتظاری که با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته در اداره دانشگاهها و اینکه همه تصمیم ها، همچون استخدام اعضای هیات علمی،برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و پذیرش دانشجو در همه سطوح توسط خود دانشگاه انجام شود، با واقعیت هاو شرایط روز همخوانی دارد. 1461 220
۰ نفر