۱ شهریور ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5516191
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: اول شهریور 1382 برابر با 23 اوت 2003 روزنامه همشهری : * گفته می شود یکی از اعضای ارشد وزارت خارجه در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تهدیدهای جهانی علیه ایران را تشریح کرده و گفته است برای کاستن از این تهدیدها وحدت همه اجزای نظام سیاسی ضروری است . وی گفته است چند پارگی در موضع گیری های مربوط به طرفهای خارجی ،قدرت دیپلمات ها را در چانه زنی با طرف های خارجی کاهش می دهد. روزنامه یاس نو: * با خبر شدیم که آیت الله "سیدمصطفی محقق داماد" اخیرا به آمریکا سفر کرده است تا در یک کنفرانس بین المللی با عنوان "اسلام دین مصلح" شرکت و سخنرانی نماید. آیت الله محقق داماد از جمله روحانیونی به شمار می رود که تاکید دارد باید تفاوت اسلام طالبانی را از "اسلام واقعی " به مردم دنیا شناساند. ایشان تاکید دارد که اسلام دین صلح ومدارا است که می تواند با ادیان دیگر همزیستی داشته باشد. 1354 220
۰ نفر