۲۵ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5515382
T T
۰ نفر

674 عنوان کتاب در هفته گذشته منتشر شد

۲۵ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5515382
# تهران ، ایرنا: 25 مرداد 1382 برابر با 16 اوت 2003 خانه کتاب اعلام کرد که در هفته منتهی به 25 مردادماه امسال ، 674 عنوان کتاب در موضوعات مختلف منتشر شده است. براساس گزارش روز شنبه روابط عمومی خانه کتاب ، این کتابها در شمارگان سه میلیون و 257 هزار و 750 نسخه منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان چهارهزار و 833 جلد بود. این تعداد کتاب ، در 658 میلیون و 10 هزار صفحه منتشرشد و هرکتاب به طور متوسط در 202 صفحه انتشار یافته است. در این هفته 330 عنوان (49 درصدمجموعه کتابها) چاپ نخست و 344 عنوان (51 درصد مجموع کتاب ها) چاپ دوباره ، 511 عنوان ( 76 درصد مجموع کتاب ها) تالیف و 163 عنوان ( 24 درصد مجموع کتاب ها) ترجمه بود. دراین هفته بیشترین کتاب ها از نظر موضوعی با 148 عنوان در موضوع ادبیات منتشر شد و پس از آن به ترتیب موضوعهای دین با122 عنوان، علوم طبیعی و ریاضیات با97 عنوان علوم عملی با82 عنوان ،علوم اجتماعی با 76 عنوان ،زبان با57 عنوان ،هنر با35 عنوان ،تاریخ وجغرافیا با22 عنوان ، فلسفه با21 عنوان و کلیات با14 عنوان قرارگرفته اند. از میان این 674 عنوان 109 عنوان (16 درصد مجموع کتاب ها)برای کودکان و نوجوانان و 145 عنوان ( 22 درصدمجموع کتاب ها) کتاب کمک درسی و آموزشی منتشر شد. از میان این 674 عنوان (16 درصد مجموع کتاب ها) برای کودکان و نوجوانان و 45 عنوان (22 درصد مجموع کتاب ها) کتاب کمک درسی و آموزشی منتشر شد. بیشترین چاپ کتاب در تهران از انتشارات کانون فرهنگی آموزش با 53 عنوان و در شهرستانها، انتشارات موسسه فرهنگی دارالحدیث از قم با انتشار 10 عنوان بود. در این هفته بیشترین تالیف از شهرام روزبهانی با سه عنوان و بیشترین ترجمه از فرزانه کریمی با شش عنوان در موضوع علوم عملی بود. کتاب تفسیر سوره لقمان از انتشارات مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن در 50 هزار نسخه منتشر شد که بیشترین شمارگان را داشت. * 226 *
۰ نفر