۱۳ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5514092
T T
۰ نفر
# تهران، ایرنا: 13 مرداد 1382 برابر با چهارم اوت 2003 نماینده ویژه دبیر کل در امور افغانستان از مشارکت فعالانه ایران در امر بازسازی افغانستان قدردانی و نقش و اهمیت مشارکت جامعه بین المللی دربازسازی افغانستان را ضروری ارزیابی کرد. "اخضرابراهیمی" نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان روز دوشنبه با " محسن امین زاده " معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امــور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیرامون تحولات افغانستان و اوضاع منطقه گفت وگو کرد. امین زاده با بیان آخرین تحولات افغانستان، دیدگاه و سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به تقویت و تسریع بازسازی افغانستان را مورد تاکید قرار داد. وی با بیان همکاری ایران با جامعه بین المللی در امر بازسازی افغانستان توســعه کشت جایگزین را یکی از راهکارها و سیاست های موفق در امر بازسازی افغانستان دانست و حمایت جامعه بین الملل از آن را مورد تاکید قرار داد. وی، همچنین از امنیت به عنوان زمینه و بستر هر اقدام ملی و منطقه ای یاد کرد. /223/
۰ نفر