۱ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5512840
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: اول مرداد 1382 برابر با 23 ژوئیه 2003 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس ماده واحده این لایحه ، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد به " کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان " منوط به برقراری تحفظات و شروط ذیل این ماده محلق شده و از زمان پیوستن به کنوانسیون مذکور اقدام به تسلیم و تودیع اسناد مربوطه نماید. در این لایحه ، از " اجرای مفاد کنوانسیون توسط دولت ایران در صورت عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام " به عنوان اولین شرط الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان یاد شده است. شرط دوم ایران برای الحاق به کنوانسیون مذکور ، چنین تشریح شده است، جمهوری اسلامی ایران ، خود را موظف به اجرای بند یک ماده 29 کنوانسیون در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ، سال 74 به همت وزارت امور خارجه ایران تدوین و در سال 80 به تصویب هیات وزیران رسید. * 226 *
۰ نفر