۱۹ خرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5507771
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 19 خرداد 1382 برابر با نهم ژوئن 2003 یک حقوقدان، بی احترامی به حقوق شهروندی را ناشی از خلا قانونی و حاکمیت فرهنک استبدادی در گذشته ایران خواند. "شیرین عبادی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی درخصوص حقوق شهروندان اجرا نشده و مهمترین مشکل دراین زمینه خلا قانونی است و باید حقوق شهروندی مشخص شود تا اگر تخلفی صورت می گیرد با آن برخورد شود. وی اظهار داشت : برخی قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی به مواردی از تخطی از حقوق شهروندان اشاره می کند اما درموارد دیگر با خلا قانونی مواد روبرو هستیم. وی ادامه داد: افراد ساکن در ایران و افراد خارجی که بامجوز قانونی در ایران سکونت و تابعیت ایرانی دارند، شهروند محسوب می شوند. این حقوقدان اظهارداشت: وقتی جمعی در جایی زندگی می کنند، تنظیم روابط آن ها بر عهده قانون و مهمترین وظیفه قانون ، برقراری امنیت و آرامش برای شهروندان است. وی تصریح کرد: روابط شهروندان با نهادها و سازمان ها را قوانین برمبنای تفکرات و ایدئولوژی هایی که حاکم بر سیستم حقوقی یک کشوراست تعیین می کنند.
عبادی خاطرنشان کرد: مهمترین زیربنای حقوقی درقانون این است که دستگاه -های دولتی با عنوان خدمت گزاران مردم باید برای رفع نیازهای مردم به کار گرفته شوند. وی افزود: ضوابط کارمندان دولت و سیستم حکومتی با مردم باید به گونه ای باشد که به عنوان خدمتگزار مردم و نه آقا و ارباب آنها تلقی شوند. این حقوقدان اظهار داشت: در قانون اساسی، تکلیف قوای حکومتی پیش بینی و مشخص شده است و اگر از طرف دولت و یا نهادهای مربوط به قوه مجریه اعمالی صورت گیرد که حق یا حقوقی از شهروندان پایمال شود، آنها حق شکایت دارند. 191
۰ نفر