۲ فروردین ۱۳۸۲، ۱:۰۱
کد خبر: 5504967
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: دوم فروردین 1382 برابر با 22 مارس 2003 به گزارش روز شنبه تلویزیون العربیه ، تانکهای آمریکایی در دروازه های بصره با نیروهای عراقی بشدت درگیر هستند . این شبکه قبل از اعلام این خبر گفته بود که نیروهای آمریکایی و انگلیسی به 15 کیلومتری شهر بصره رسیده اند. خبرنگار العربیه در این باره گفت :نیروهای آمریکایی وانگلیسی از منطقه "صفوان" عبور کرده اند وتوپخانه 155 کیلومتری آمریکایی مواضع نظامی عراقی را درشمال بصره زیرآتش گرفته ونیروهای انگلیسی هم ازغرب به مواضع نیروهای عراقی حمله می کنند. وی درادامه افزود: هماهنگی بسیار قوی بین نیروهای آمریکایی و انگلیسی با استفاده از ماهواره ها وجود دارد ، بدین معنا که پس از بمباران مواضع نیروهای عراقی توسط هواپیماها ماهواره ها اقدام به تعیین محل دقیق اهداف بمباران شده ومحل حضور نیروهای عراقی می کنند واین اخبار به نیروهای زمینی اطلاع داده می شود وسپس این نیروها با حمایت آتش هواپیماهای آپاچی نیروهای عراقی را مجددا زیر آتش می گیرند. خبرنگار العربیه تصریح کرد : به نظر می رسد نیروهای آمریکایی وانگلیسی تصمیم ندارند تا زمانی که مقاومت در بصره ادامه دارد وارد این شهر بشوند بلکه در صدد هستند ابتدا با بمباران سنگین مواضع ارتش عراق ، ارتباط بین واحدهای مختلف را قطع کنند و سپس نیروهای عراقی را وادار به تسلیم نمایند تا بدون درگیری شدید، بتوانند بصره را تصرف کنند. 191
۰ نفر