۴ فروردین ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5504225
T T
۰ نفر
# دهلی نو ، ایرنا: چهارم فروردین 1382 برابر با 24 مارس 2003 پروفسور "اختر واسع" استاد دانشگاه ملی اسلامی دهلی نو گفت: جنک جاری آمریکا، یک تجاوز آشکار به یک کشور مستقل است و ویرانی های زیادی ببار خواهد آورد. وی که مدیر بخش مطالعات اسلامی ذاکرحسین در این دانشگاه است ، روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با ایرنا گفت: جریان پنج روز جنک نشان می دهد که برغم بدترین و شدیدترین حملات و بمباران ها، مهاجمین نتوانسته اند آن طور که پیش بینی می کردند پیشرفت چشمگیری داشته باشند ، بنابراین این جنک برای آمریکا بسیار پر هزینه خواهد بود. وی مشروعیت این جنک را مورد سوال قرار داد و گفت : شروع این جنک و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی علیه شهرهای عراق این واقعیت را می رساند که به منظور حفظ صلح در جهان آمریکا باید خلع سلاح شود. پروفسور واسع ، با اشاره به چالش های دولت هایی مانند انگلیس که خواستار تغییر رژیم در عراق هستند ، افزود: اکنون در انگلیس اکثریت مردم مخالف جنک هستند، به "تونی بلر" احترامی نمی گذارند و تعدادی از وزیران دولت نیز در اعتراض به شرکت این کشور در جنک از هیات دولت استعفا کرده اند ، بنابراین دولت بلر اکنون با تهدید سقوط روبه رو است. از دیدگاه این کارشناس، هر چند که گفته می شود نخستین قربانی این جنک سازمان ملل متحد است اما این سازمان باید حتی در شرایط سخت جنگی هویت و جایگاه خود را برای برقراری صلح در جهان و شناساندن متجاوزان ایفا کند.
واسع ، با اشاره به این که آمریکا برای قرن بیست ویکم یک سیاست استعماری جدید طرح ریزی کرده گفت : واشنگتن در هر منطقه برخورد نظامی ایجاد می کند و بعدا در نقاب قاضی و یا ناجی ظاهر می شود. وی افزود: در قرن های هجدهم و نوزدهم جنک قدرت های استعماری برسر ذغال سنک بوده و در قرن بیستم و بیست و یکم برسر نفت و گاز است. این قدرت ها برای سلطه بر انرژی و تحکیم موقعیت خود خون ملت ها را می ریزند. وی جنگی را که آمریکا آغاز کرده مانند یک ویروس خواند که در صورت موفقیت و تقویت در یک نقطه نخواهد ماند و به دیگر نقاط جهان سرایت خواهد کرد. وی ، مخالفت افکار عمومی جهان به جنک را امیدوارکننده خواند و گفت که آمریکا برغم پیشرفت های شگرف در فن آوری و بهره گیری از ماشین عظیم تبلیغاتی نتوانسته است، هیستری جنک ایجاد کند. * 1476 * 1417
۰ نفر