۱۰ فروردین ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5502658
T T
۰ نفر
# سنندج ، ایرنا: 10 فروردین 1382 برابر با 30 مارس 2003 شبکه ماهواره ای " کردستان تی وی " وابسته به حزب دمکرات کردستان عراق گفت : بازار فروش ماهواره ، نقشه جغرافیایی و نظامی، اشتراک اینترنت و مطبوعات در روزهای اخیر در شمال عراق رونق گرفته است. این شبکه تلویزیونی که به زبان کردی برنامه پخش می کند، روز یکشنبه ، دسترسی بیشتر به خبرهای جنک از طریق کانالهای مختلف را دلیل استقبال گسترده مردم کردستان به وسایل اطلاعرسانی ذکر کرد. کردستان تی وی افزود: نرخ آنتن های ماهواره و اشتراک اینترنت با توجه به استقبال فزاینده مردم در روزهای اخیر افزایش یافته است. این شبکه تلویزیونی گفت: مردم کردستان عراق با توجه به حمایت شبکه های تلویزیونی و مطبوعات عرب زبان از دولت عراق، به صحت خبرهای این رسانه ها اعتماد نداشته و برای اطلاع از وقایع جنک به مطبوعات و شبکه های خارجی دیگر کشورهای جهان روی آورده اند. 1476 192
۰ نفر