۱۰ فروردین ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5502608
T T
۰ نفر

جنک آمریکایی/ حمله هوایی به کوت و بدره

۱۰ فروردین ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5502608
# شلمچه ، ایرنا 10 فروردین 1382 برابر با 30 مارس 2003 دو شهر "بدره" و "کوت" در نیمه جنوبی عراق، نیمه شب دیشب (شنبه ) مورد حمله هوایی هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی قرار گرفتند. خبرنگاران ایرنا مستقر در مرز شلمچه که خبر حمله را دریافت کرده اند، از جزییات اطلاعاتی آن به دست نیاوردند. بنا بر خبری دیگر، نیروهای انگلیسی که در پیشرویهای زمینی همانند نیروهای عقبه برای نیروهای آمریکایی عمل می کنند، دیشب در حالی در "ابوالخصیب" دیده شدند که مشغول استتار ادوات خود در پناه خانه های ویران شده این شهرک و مجتمع پتروشیمی بشدت آسیب دیده آن بودند. در ناصریه در شمال بصره نیز، خبرهای دریافتی از ادامه درگیریها در این منطقه اطلاع می دهد. 194
۰ نفر