۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5495218
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 20 اردیبهشت 1382 برابر با 10 می2003 زمان عقد قرارداد توسعه میدان نفتی بنگستان (واقع در جنوب ایران ) با یکی از سه شرکت خارجی شرکت کننده و باقی مانده در این مناقصه، خیلی نزدیک شده است. مدیر مهندسی نفت شرکت مهندسی و توسعه نفت ( متن ) روز شنبه درگفت وگو با ایرنا با اعلام این مطلب ، افزود : گزارشهای فنی ارایه شده از سوی شرکت های خارجی شرکت کننده در این مناقصه بررسی شده و پاکت های مالی نیز گشوده شده است و در حال ارزیابی هستیم. "علی اکبر وحیدی آل آقا " علت تاخیر در اعلام برنده نهایی مناقصه توسعه میدان نفتی بنگستان را پیچیده بودن مسایل فنی و قراردادی این میدان عنوان کرد و افزود: از چهارسال گذشته که این میدان به مناقصه گذاشته شده، تغییرات زیادی در نحوه توسعه این میدان صورت گرفته است. وی خاطر نشان کرد، شرکت های خارجی باقی مانده در این مناقصه تاکنون هیچ کدام نتوانستند به طور کامل خواست شرکت ملی نفت ایران را تامین کنند، لذا به همین دلیل و دلایل قراردادی مذاکرات با آنها طولانی شده است. وی برخی تغییرات صورت گرفته در مفاد قراردادهای بیع متقابل را افزایش سهم ایرانی درقراردادها واعمال جریمه درصورت عدم استفاده بهینه از امکانات داخلی،ایجاد تعهد دراز مدت تر به جای کوتاه مدت برای شرکت خارجی و گنجاندن شرایط اضافی برای تولید صیانتی از میدان در مفاد قرارداد، عنوان کرد. آل آقا، قرارداد خوب را قراردادی توصیف کرد که قابل اجرا باشد و در آن ضمن رعایت منافع معقول طرفین ، باحداقل قیمت معقول و بدون دادن امتیازات غیرمعقول ، منعقد شود. وی با اشاره به آنکه نمونه قراردادهای نفتی خدماتی از نوع قراردادهایی که ایران در سال های اخیر منعقد کرده در دنیا کم است، خاطرنشان کرد: گذشت زمان بر تجربه طرف ایرانی برای عقد قراردادی در چارچوب کسب منافع بیشتر افزوده است و در مقابل شرکت های خارجی انتظار دارند با گذشت زمان شرایط این قراردادها از سوی طرف ایرانی ، تسهیل شود. لازم به ذکر است، مذاکرات توسعه میدان نفتی بنگستان بین شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران و سه شرکت نفتی بین المللی رویال داچ شل،بریتیش پترولیوم (بی پی ) و توتال فیناالف باقی مانده در این مناقصه از سال 1998 در جریان است. ابتدا قرار بود توسعه میدان نفتی بنگستان در سه بخش اهواز ، منصوری و آب تیمور صورت گیرد ، اما به دلیل پیچیدگی میدان در زمان حاضرتوسعه میدان اهواز و مطالعات گسترده در مورد دو میدان آب تیمور و منصوری مدنظر شرکت ملی نفت ایران است. حدود سی سال است که تولید نفت از میدان نفتی بنگستان در حال انجام است و انتظار می رود ظرفیت تولید لایه بنگستان میدان اهواز با اجرای این طرح به 260 هزار بشکه در روز برسد. 1476 1417
۰ نفر