۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5495180
T T
۰ نفر
# تهران، ایرنا: 20 اردیبهشت 1382 برابر با دهم می2003 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که در جامعه نهادهای مدنی نابالغ و یا دچار ضعف جدی هستند و تجربه جدیدی را در مسیر شکل گیری جامعه مدنی سپری می کنند، رسانه ها و مطبوعات نقش بسیار اثرگذاری را در شکل گیری و تقویت جامعه مدنی ایفا می کنند. "الهه کولایی" در حاشیه دهمین جشنواره مطبوعات با حضور در غرفه "ایرنا"، در گفت وگویی افزود: اگر مطبوعات و رسانه ها از این نقش و عمق آن آگاهی بیشتری داشته باشند، بهتر می توانند سهم حرفه ای خود را در این مسیر ادا کنند. وی اظهار داشت: هرچند مطبوعات و رسانه ها بخشهای اثرگذار جامعه هستند، ولی با همان چالشهایی که همه جوامع درحال گذار با آنها مواجه می باشند، روبه رو هستند. به گفته مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، این چالش ها، رسانه ها راموظف می کند به ویژگیهای جامعه و مسیر تغییرات اجتماعی، سیاسی دقت بیشتری داشته باشند. کولایی، با بیان اینکه افت و خیزهای زیادی در جامعه وجود دارد، تصریح کرد: تمام بخشهای جامعه مدنی با این افت وخیز روبه رو هستند، ضمن آنکه به طور طبیعی چنین افت و خیزهایی دامنگیر مطبوعات نیز است. وی تاکید کرد: تلاش مطبوعات برای درک عمیق تر و دقیق تر نیازهای جامعه در حال گذار و تعارضها و چالشهایی که جامعه ما با آن مواجه است، می تواند به ایفای نقش آنها کمک کند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مطبوعات و اصحاب آن باید با توجه به تجارب جامعه و جوامع دیگر تلاش کنند مسیر را بدرستی طی کرده و وظیفه ای را که مردم بر دوش آنها گذاشته اند، بخوبی انجام دهند. 1461 192
۰ نفر