۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5494872
T T
۰ نفر
# بروکسل، ایرنا: 23 اردیبهشت 1382 برابر با 13 می2003 گزارشی با عنوان "نگرشی بر سیاست های جهانی انرژی، فناوری و آب وهوا" که توسط کمیسیون اروپا تهیه شده، حاکی از آن است که مصرف انرژی در سال 2030 دو برابر شده و سوخت های فسیلی به ویژه نفت همچنان سوخت اصلی خواهند بود.
در این گزارش تحقیقی، پیش بینی شـده که تولید جهانی نفت در سال 2030 با حــدود 65 درصد افزایش به 120 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که سه چهارم این مقـدار توسط کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک )، تولید خواهد شد. سهم اوپک از تولید نفت در سال 2030 بـــه 60 درصد تولید جهانی می رسد که این مقدار تولید نسبت بـه سهم 40 درصدی اوپک در سال 2000، 50 درصد افزایش نشان می دهد. بر اساس این تحقیق، تقاضای جهانی بـرای انرژی در فاصله سال های 2000 تا 2030 هر ساله 8/1 درصــــد افزایش می یابد و تولید گاز نیز در همین مدت دو برابر می شود. در این گزارش تحقیقی همچنین پیش بینی شده است که بهای نفت و گاز افزایش چشمگیری می یابد و بهای نفت در سال 2030 به 35 یورو برای هر بشکه می رسد. کمیسیون اروپا در گزارش خود مناطق خاورمیانه و کشورهای مستقل مشترک المنافع را دو منبع اصلی تولید گاز جهان معــرفی و تصریح کرده که بیشتر گاز مصرفی کشورهای آسیایی از منطقه خاورمیانه تامین خواهد شد در صورتی که اروپا بیش از نیمی از گاز مورد نیاز خــــود را از کشورهای مستقل مشترک المنافع وارد خواهد کرد. کمیسیون اروپا هشدار داده که این امر ممکن است اتحادیه اروپا را با خطراتی در زمینه تهیه گاز مصرفی خود روبرو کند. در این گزارش تحقیقی همچنین پیش بینی شده که اروپا در سال 2030 میلادی در بعد جهانی هم از حیث جمعیتی ( 400 میلیون از مجموع هشت میلیارد جمعیت جهان ) و هم از حیث تولید ناخالص ملی (17 هزار میلیارد یورو از مجموع 100 هزار میلیارد یورو)، نسبت به زمان حاضر با افول مواجه می شود. 195 / 193
۰ نفر