۶ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5415095
T T
۰ نفر
# بجنورد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/09/83 داخلی.سیاسی.آیینها.نمازجمعه. امام جمعه موقت شیروان گفت: مجلس شورای اسلامی باید برای رفع محرومیتهای جامعه و گرفتاریهای مردم گام بردارند. حجت الاسلام "خلیل جعفری" در خطبه های امروز نماز جمعه افـزود: نماینـدگان مردم باید به فکر مهار تورم باشنـد و تلاش کنند تـا مشکل جوانان در زمینـه اشتغال، ازدواج و مسکن مرتفع گردد. وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس باید مسایلف فرعی را کنار گذاشته و در پی مسایل اصلی کشور باشنـد و اصلی تـرین مسئله کشور امروز کار کردن برای مردم است که پشتوانه واقعی نظام و انقلابند. وی مستضعفان را ولی نعمتان جامعه خواندو گفت: مجلسیان باید از شهید مدرس بعنوان سمبل شجاعت، شهامت و مجاهدت، الگو بگیرند. خطیب جمعه شیروان با گرامی داشتن هفته بسیج گفت: امروز بسیج نعمت بزرگی است که ما وظیفه داریم به نحو شایسته و مطلوب از این ارزش اسلامی و انقلابی پاس بداریم. امام جمعه "فاروج" نیز در خطبه های این هفته نماز این شهر بـا اشاره بـه سالگرد شهادت شهید مدرس گفت: رضاخان به عنوان مهره و نوکر بی اراده انگلیس با کشتن این عالم مردمی، به خیال خام خود گمان کرد که کشور را برای همیشه از دین و دینداران خالی کرده است. حجت الاسلام "عبدالحسین تقی زاده" افزود: اما شاه پهلوی با این اقدام خـود در واقع گور خود و خاندان خود را کند و با ظلم و ستمی که به مردم رواداشت دودمان خود را بر باد داد. 102/2740/626 تمام
۰ نفر