۱۱ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5388848
T T
۰ نفر
# تهران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/07/83 داخلی.سیاسی.وزارت کشور. رییس شورای عالی استانها روز شنبه در یازدهمین اجلاس شورای عالی استانها گفت : طرح پاسخگویی تمام رده های مدیریت کشور به شوراهابه مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. به گزارش دبیرخانه شورای عالی استانها منصور روشناسی رییس شورای عالی استانها با اشاره به این مطلب که عده ای با ایجاد موانع مختلف اداری در صددند تا شوراها را ناکار آمد جلوه دهند، گفت :اعضاء شوراهای سراسر کشور از طرق مطبوعات بخصوص مطبوعات محلی مشکلات دست و پاگیری که برای شوراها فراهم آورده اند را به اطلاع مردم رسانده و مانع از مایوس شدن آنان شوند. روشناسی افزود:بزودی طرح پاسخگویی تمام مدیران سطوح مختلف مدیریتی کشور به شوراهارا برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می کندو این طرح هم اکنون در کمیسیون حقوقی شورای عالی استانها در حال تدوین است . وی تصریح کرد:نمایندگان شوراهای اسلامی سراسر کشور نباید بی تفاوتی از رویدادها عبور کنند باید بر امور اجرایی حوزه انتخابیه خود نطارت کاملی داشته باشند. روشناسی با اشاره به این نکته که جنایت دلخراش پاکدشت نشان داد که پاسخگویی مدیران در برابر مقام مافوق کافی نیست،گف ت :با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پاسخگویی تمام مسئولین،مدیران در تمام سطوح کشور باید به نمایندگان مردم اعم از مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها پاسخگو باشند. رییس شورای عالی استانها در ادامه نامشخص بودن اعتبارات شوراهای فرادست را نتیجه عملکرد نامناسب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دانست وگفت :برای بسترسازی فرهنک شورایی در کشور علی رغم دستور صریح ریاست جمهور،سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مشخص نمودن اعتبارات این شوراها طفره می رود که جای بسی تاسف دارد. سیام. 1415-1098
۰ نفر