۳ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5384652
T T
۰ نفر

عنوانهای مهم مطبوعات روز سه شنبه فرانسه

۳ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5384652
# پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/07/83 *** فیگارو - درهای اتحادیه اروپا به روی ترکیه باز است - 36 روز از اسارت دو خبرنگار فرانسوی در عراق می گذرد - وزیر امور خارجه فرانسه خواستار کثرت گرایی در جهان شد - نخست وزیر عراق از جورج بوش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد *** لیبراسیون - فعالیت نمایشگاه خودروی پاریس از امروز آغاز می شود - شایعه کشته شدن دو زن ایتالیایی در عراق شدت گرفت - ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا عقب نشینی کرد - نئونازیها در ایالت "ساکس" آلمان قدرت نمایی کردند *** لوپاریزین - لوپاریزین وضعیت خانه های بازنشستگان در فرانسه را بررسی می کند - طوفان هائیتی تاکنون دو هزار و 300 کشته داشته است - اتحادیه اروپا تقریبا به ترکیه چراغ سبز نشان داد - خانواده های دو اسیر فرانسوی در عراق امیدوار هستند *** لزکو - کار نمایشگاه بزرک خودرو در پارس از امروز آغاز می شود - بورس فرانسه هفته سختی را پشت سر گذاشت - وزیر کار و امور اجتماعی فرانسه از ساعات کار بیشتر حمایت می کند 2090/1550/ 1393
۰ نفر