۲۰ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5378765
T T
۰ نفر
# دوشنبه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/06/83 خارجی.رسانه ها.تاجیکستان. هفته نامه "سیاست و تجارت" چاپ شهر "دوشنبه" پایتخت تاجیکستان در شماره روز جمعه خود نوشت: حوادث 11 سپتامبر، فعال شدن طالبان در افغانستان و حمله آمریکا به عراق، سیاست آمریکا و روسیه را در آسیای مرکزی تغییر داده است. این نشریه با درج مطلبی با عنوان، رقابت جدید آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی می نویسد: آمریکا و روسیه برای دسترسی به منابع اقتصادی این منطقه، این کشورها را به جولانگاه خود تبدیل کرده اند. در ادامه این مطلب آمده است که بازی جدید و بزرک میان آمریکا و روسیه شبیه مبارزه ای است که در قرن 19 میلادی بین روسیه و انگلیس جریان داشت. به نوشته نشریه سیاست و تجارت، در این میان روسیه تلاش می کند تا مناسبات اقتصادی و همکاری های امنیتی خود را با کشورهای آسیای مرکزی به هر طریق ممکن تقویت کرده و بار دیگر نفوذ قبلی خود را در منطقه به دست آورد. این هفته نامه نوشته است: در حال حاضر مسکو نقش امنیتی و سیاسی خود در آسیای مرکزی را درمقابل رقیب سرسختش "آمریکا" رو به زوال می بیند و به همین دلیل به سیاست جدیدی در منطقه روی آورده است. در ادامه این مطلب می خوانیم که روسها درصدد تاسیس پایگاههای نظامی جدید و نیز تقویت پایگاههای نظامی قبلی خود در کشورهای آسیای مرکزی هستند و در این رابطه در منطقه، به ویژه در تاجیکستان موفق تر عمل کرده اند. آساق/2150/305/1477/1499/
۰ نفر