۶ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5372223
T T
۰ نفر
# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/06/83 وزیرامورخارجه، اعتبار جمهوری اسلامی ایران درمنطقه و جامعه بین المللی را مهمترین دستاورد دولت در حوزه سیاست خارجی عنوان کرد. "کمال خرازی" روز جمعه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درخصوص عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران توانسته با سیاست تنش زدایی و اعتمادسازی روابط خود با کشورهای همسایه و با کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسلامی، غیرمتعهد و غربی را ارتقا بخشد که همگی از سیاست خارجی مثبت ایران است. خرازی تاکید کرد: عملکرد مثبت دولت در سیاست خارجی نه تنها هزینه های امنیت ملی را کاهش داده است بلکه سیاست خارجی موفق دولت در سال گذشته و وسالهای قبل تاثیر بسیار مثبتی درتوسعه و رشد اقتصادی کشور داشته است. وزیرامورخارجه، ایجاد بازار برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی ایرانی در کشورهای اسلامی را یکی از وظایف مهم وزارت امورخارجه عنوان کرد و گفت: ما درسال گذشته به طور جدی دراین زمینه فعالیت کردیم و در بعضی از کشورها نیز در سال گذشته توفیقات خوبی در این زمینه به دست آمده است . خرازی بااشاره به برگزاری سمینار هفته گذشته سفرا و نمایندگان ایران در کشورهای خارجی در تهران، تصریح کرد: باتوجه به جذب امکانات مالی و توجه به مشارکت کشورهای خارجی درتوسعه اقتصادی ایران،اقدامات خوبی توسط نمایندگی- های ایران در خارج از کشور برای توسعه روابط اقتصادی در حال انجام است . وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه برای دستیابی به اهداف مورد نظر چالشهای زیادی پیش روداریم، افزود: البته فرصت های کم نظیر و گرانبهایی نیز در اختیار داریم و مهم این است که بتوانیم از سیاست خارجی برای حل چالشهای موجود استفاده کنیم.
۰ نفر