۱۸ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5363371
T T
۰ نفر
# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/05/83 داخلی.اقتصادی.خرده فروشی. متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی درتهران درهفته منتهی به شانزدهم مرداد ماه جاری، افزایش یافت. در هفته مورد گزارش قیمت تخم مرغ، برنج و حبوب نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب 7/1، 3/0 و 2/0 درصد در بازار خرده فروشی تهران بالا رفت. به گزارش روز یکشنبه اداره کل آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قیمت قند و شکر، چای و روغن نباتی نیز در بازار خرده فروشی تهران در این هفته در مقایسه با هفته قبل از آن به ترتیب 2/0، 4/0 و 1/0 درصد رشد داشت. در هفته مورد بررسی بهای گوشت قرمز در بازار مواد خوراکی تهران نسبت به هفته قبل از آن تغییری نکرد و ثابت ماند. براساس این گزارش، در هفته یادشده متوسط قیمت خرده فروشی میوه های تازه، سبزیهای تازه و گوشت مرغ در مقایسه با قیمت هفته قبل به ترتیب 5/1، 4 و 1/4 درصد کاهش یافت. همچنین متوسط قیمت خرده فروشی لبنیات در بازار تهران نسبت به هفته قبل از آن 1/0 درصد کاهش نشان داد. در هفته مورد گزارش قیمت خرده فروشی لبنیات، تخم مرغ و برنج در بازار تهران نسبت به هفته مشابه ماه قبل به ترتیب 2/0، 9/12 و 6/0 درصد افزایش داشت اما قیمت گوشت قرمز بدون تغییر و ثابت ماند. بهای خرده فروشی حبوب، میوه های تازه و چای نیز در بازار تهران نسبت به هفته مشابه ماه قبل به ترتیب 2/0، 9/7 و یک درصد افزایش یافت. اقتصام/1108/1558/3
۰ نفر