۲۱ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5351053
T T
۰ نفر
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/04/83 داخلی.سیاسی.مجلس.استرالیا. "جرمی نیومن " سفیر استرالیا درتهران روز یکشنبه دردیدارهای جداگانه با "جاسم ساعدی" و " کمال دانشیار " روسای کمیسیونهای کشاورزی و انرژی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس، "ساعدی" رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در دیدار سفیراسترالیا با خوب توصیف کردن روابط دوجانبه در سالهای گذشته، خواهان گسترش همه جانبه روابط بویژه در بخش کشاورزی و تحقیقات علمی شد. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید برتوسعه تحقیقات و بخش علمی کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران، خواستار تبادل اطلاعات درزمینه بذر اصلاح شده و دیگر محصولات کشاورزی شد. "جرمی نیومن " سفیر استرالیا نیز دراین دیدار با اشاره به همکاریهای خوب دوکشور در زمینه مسائل کشاورزی و اشتراکات آب و هوایی ایران و استرالیا، خواستار تبادل تجربیات دوکشور درکلیه زمینه های کشاورزی خصوصا در بخش تحقیقات بسته بندی و انبارداری شد. وی با اشاره به صادرات محصولات سنتی استرالیا به ایران در سالهای قبل، خواستار گسترش این گونه روابط گردید. "دانشیار" رییس کمیسیون انرژی در دیدار جداگانه "جرمی نیومن" سفیر استرالیا تاکید کرد: خط مشی مجلس هفتم حفظ روابط دوستانه با سایر کشورها براساس منافع ملی است . وی تاکیدکرد: ایران در زمینه های اکتشاف ، حفاری ، ساخت کارخانه های بهره برداری ، پتروشیمی و پالایشگاه تجربه یکصد ساله دارد و می تواند نسبت به تبادل اطلاعات وتجربیات بالای خود با دیگر کشورها از جمله استرالیا همکاری داشته باشد. رییس کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران درزمینه های اکتشاف ، مطالعات مخازن نفتی ، پتروشیمی و طراحی نیاز به همکاری فن آوری خارجی دارد. سفیر استرالیا نیز دراین دیدار با اشاره به همکاریهای خوب دوکشور در سالهای گذشته درزمینه های نفت وگاز خواستار گسترش و توسعه این گونه روابط شد. وی بااشاره به فعال بودن کمیسیون مشترک دوکشور تاکید کرد شرکتهای استرالیایی امیدوار هستند که بتوانند باتوجه به تجربیات گذشته سهم بسزایی درتوسعه روابط نفتی وگازی دوکشور درآینده داشته باشند. سیام.(د) 1329 1415-
۰ نفر