۷ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5346055
T T
۰ نفر
# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/04/83 داخلی.اقتصادی.نفت.بهره مالکانه. نمایندگان مجلس هفتم در بررسی مجدد موارد مورد اشکال قانون برنامه چهارم توسعه کشور از سوی شورای نگهبان، بهره مالکانه نفت خام را تصویب نخواهند کرد. رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ضمن اعلام این مطلب،افزود: ماده "سه" قانون برنامه چهارم توسعه که شامل تنظیم روابط مالی دولت و بودجه با بخش نفت و تجدید ساختار مالی شرکت ملی نفت ایران است ، نیاز به بررسی کارشناسی دقیقتر و کاملتر دارد. مهندس "کمال دانشیار" بااشاره به اینکه نمایندگان دور ششم مجلس شورای اسلامی مدعی کار کارشناسی دقیق در خصوص برنامه چهارم توسعه هستند، گفت: جو مجلس هفتم حاکی از آن است که با طرح بهره مالکانه ، موافقت نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد، در بررسی مجدد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور تنها موارد اشکال گرفته شده از سوی شورای نگهبان طرح و رفع ابهام خواهد شد. نماینده مردم ماهشهر با اشاره به اینکه شورای نگهبان پرداخت بهره مالکانه به نفت خام را رد کرده است، گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کار رسیدگی به موارد مورد اختلاف را آغاز کرده است و در این کمیسیون نمایندگانی از کمیسیونهای مختلف مجلس، حضور دارند. اقتصام. 1561 / 41 / 1
۰ نفر