۲ خرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5338663
T T
۰ نفر
تدوین شد # تهران، ایرنا: 2 خرداد 1383 برابر با 22 می2004 معاون برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی، گفت: در راستای کاربردی کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بازرگانی کشور و براساس سیاست نامه تجارت الکترونیک ، وزارت بازرگانی نسبت به تدوین هفت طرح اصلی در این زمینه اقدام کرده است. "فرهاد دژپسند" روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به علت ابلاغ دیر هنگام اعتبارهای مورد نیاز در سال 1381 و متعاقب آن مبادله موافقتنامه مربوطه و تخصیص اعتبارها در ماههای پایانی همان سال، مناقصه های مربوط به این هفت طرح در اواخر سال 1381 و ابتدای سال 1382 برگزار شد. وی ایجاد و استقرار شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری، توسعه و تکمیل نقطه تجاری ایران، مطالعه امکان سنجی تجارت الکترونیک ، ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیک ، ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال، استانداردسازی کدینک کالا و خدمات، فعالیتهاوآموزش همگانی و ترویج استفاده از خدمات تجارت الکترونیک را هفت طرح یادشده عنوان کرد.
دژپسند، گفت: عملیات اجرایی و نظارتی دو طرح مصوب در اسفند ماه 1381 و فروردین ماه 1382 انجام و سایر طرحها مرداد ماه 1382 آغاز شده است. وی افزود: ارزش کل قراردادهای اجرایی منعقده بالغ بر 150 میلیارد و 174 میلیون ریال و ارزش کل قراردادهای نظارت بر پروژه ها نیز 14 میلیارد و 553 میلیون ریال است. وی، سهم ریالی تخصیصی برای مجریان بخشهای خصوصی و دولتی را جهت اجرای تمام طرحها به ترتیب 82 و 18 درصد ذکر کرد و گفت: مجریان بخش دولتی در مجموع حدود 70 درصد از سهم ریالی طرحها را به بخش خصوصی به عنوان همکار واگذار کرده اند. معاون وزیر بازرگانی، تشکیل کمیته ملی "ادیفاکت ایران" و زیر گروههای کاری وعضویت آن در شورای تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی آسیاو اقیانوسیه ، برنامه ریزی برای راه اندازی مرکز منطقه ای تجارت الکترونیک طرح کلمبو و فعال کردن کمیسیون بازرگانی، اقتصاد و تجارت الکترونیکی شورای عالی اطلاع رسانی برای هماهنگی اجرای طرحهای اقتصاد و تجارت الکترونیک را از جمله اقدامهای انجام شده در این زمینه عنوان کرد. وی در خصوص اجرای طرح مطالعه های امکان سنجی تجارت الکترونیکی (متا) ، گفت:این طرح در راستای کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در بازرگانی کشور و به منظور مطالعه راهبردی و تعیین پلکان تحقق و راهبردهای ایجاد و توسعه الکترونیک در کشور تبیین شده است. به گفته دژپسند ، شناسایی تجارب کشورهای موفق و بنگاههای اقتصادی در اجرا و استفاده از تجارت الکترونیک در سطح بین المللی،شناسایی تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیک بر متغیرهای کلان اقتصادی و فعالیت بنگاههای اقتصادی و تنظیم راهکار آینده ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک در کشور را از اهداف این طرح عنوان کرد. دژپسند در خصوص طرح ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیک (مپتا) گفت: این طرح نیز با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه فرهنک استفاده از تجارت الکترونیک ، تامین بستر ایمن برای مبادلات الکترونیک داخلی وخارجی، اجرای عملیات واقعی تجارت الکترونیک در محدوده کوچک شامل خرید، فروش، بانک، بیمه و حمل ونقل و غیره، تبیین شده است. وی افزود: طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال نیز برای ایجاد ساختار مطمئن و ایمن جهت انجام مطالعه های الکترونیکی در کشور و ایجاد زیرساختهای صدور گواهی و هویت الکترونیک و بهره برداری از آنها در تجارت و داد و ستد الکترونیک طراحی شده است. معاون وزارت بازرگانی هدف از اجرای این طرح را ایجاد ایمنی در مبادلات الکترونیک از طریق گواهی دیجیتال، تسریع اشاعه فرهنک به کارگیری ابزار ایمنی و پیشگیری از مشکلهای آتی، کمک به رشد، توسعه و اشاعه تجارت الکترونیک و تسریع در اجرای تشریفات در دادوستد ذکر کرد. وی در خصوص چگونگی اجرای طرح آموزش همگانی و ترویج استفاده از خدمات تجارت الکترونیک ، گفت: این طرح برای آگاه سازی و آموزش عمومی و تخصصی تجارت الکترونیک و انجام فعالیت های مختلف جهت آماده سازی عمومی و اختصاصی و ترویج استفاده از خدمات تجارت الکترونیک در فعالیتهای اقتصادی کشور طراحی شده است. دژپسند افزود: آگاه سازی و ترویج تجارت الکترونیک در سراسر کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش بازرگانی کشور در راستای به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از تحقیقات و مطالعه های مرتبط با تجارت الکترونیک از اهداف این طرح است. وی گفت: طرح استاندارد کدینک کالا و خدمات و فعالیتها نیز با هدف طراحی نظام هماهنک سازی تبدیل کدهاو استانداردهابا یکدیگر، کدگذاری صحیح کالاها و خدمات در محیط تجارت الکترونیک و ایجاد هماهنگی و همسویی در کدگذاری با نظامهای کدینک جهانی ، تبیین شده است. وی در خصوص طرح ایجاد شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور، افزود: این طرح نیز به منظور تقویت توان رقابتی محصولهای صادراتی کشور در بازارهای بین المللی و ایجاد بستر مناسب با استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و به عنوان درگاه یکتا(PORTAL) جهت مدیریت متمرکز بر دسترسی به اطلاعات توزیع شده اقتصادی در سطح سازمانهای مختلف طراحی شده است. وی گفت: تامین نیازهای اطلاعاتی فعالان اقتصادی کشور،ایجاد امکان شناسایی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در داخل وخارج،شناسایی مزیتهای نسبی و رقابتی در بخش اقتصادی و در نهایت بسترسازی برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک از اهداف این طرح است. 221
۰ نفر