۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5336041
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 16 اردیبهشت 1383 برابر با 5 می2004 سید "طه هاشمی" گفت : طی ماههای اخیر آقای خاتمی دست به صدور منشوری از اصلاحات زده که نشان می دهد ، هراندازه به پایان دوره ریاست جمهوریش نزدیک می شود، دغدغه وی نسبت به اصلاحات و حفظ و بقاء آن بیشتر می شود. وی روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: رییس جمهوری دراین فرصت باقی مانده می خواهد به نوعی جواب منتقدان را بدهد و به گوشه ای از سختی های 7 سال گذشته اشاره کند، البته با حفظ حدود و قیودی که به آن پایبند است. این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: آقای خاتمی با این نامه راه آینده را ترسیم می کند و با این کار دست به یکسری اقدامات پیراشی در حوزه نظری زده است. وی افزود: رییس جمهوری احساس می کند دو نوع تفکر که بعد از رحلت امام خمینی قوت گرفته ، نظام جمهوری اسلامی را تهدید می کند و می خواهد تفکرات انقلابی امام خمینی (ره ) را تحت الشعاع قرار دهد. هاشمی گفت : یکی از این تفکرات تفکر سکولاریسم و دیگری تحجر و استقرار یک وضعیت دگم و بسته است و از نظر آقای خاتمی هر دو تفکر انقلاب را تهدید می کند و هر دوی آنها دو لبه یک قیچی است. وی افزود : برغم مقابل هم بودن این دو تفکر، عملکرد هر دوی آنها حذف مردمسالاری دینی و جایگزینی نظام سکولاریزم یا یک نظام متحجر طالبانی است. مدیر مسوول روزنامه انتخاب گفت : با توجه به این دغدغه، طبیعی است که آقای خاتمی دست به این پیرایش بزند ،زیرا آن را تهدیدی برای آینده ایران می پندارد. وی افزود: البته بااین نامه آقای خاتمی به یک حرکت آرایشی در حرکت اصلاحات نیز دست زده است ،زیرا به نارسایی های جنبش اصلاحات طی 7 سال گذشته شناخت پیدا کرده است. این فعال سیاسی معتقد است : از آنجا که بر پایه مبانی خاتمی ،حرکت اصلاحات مبتنی بر انقلاب 57 و در امتداد آن است، آقای خاتمی در حال تئوریزه کردن مبانی اصلاحات است و به شدت روی آن وسواس دارد و توجه اش را متمرکز کرده که از تفکرات امام فاصله نگیرد و از طرفی می خواهد تفکرات امام را روزآمد کند. هاشمی گفت :البته کار بسیار مشکلی است،اما همانطور که در این نامه هم اشاره شده،نشان می دهد تضمین آینده اصلاحات ، حرکت بر پایه مبانی تفکرات امام خمینی (ره ) است. وی با اشاره به نگرانی آقای خاتمی درخصوص نبود روحیه قانونگرایی در جامعه ، افزود: به هر حال چون نظام جمهوری اسلامی، ظرف جمهوریت را انتخاب کرده ، ملزم به رعایت مبانی دموکراسی است. مدیرمسوول روزنامه انتخاب اظهار داشت : در دنیا مبانی دموکراسی مولفه- هایی دارد که یکی از آنها قانون گرایی است و توجه به قانون جز در نظام- های مبتنی بر دموکراسی ، دیده نمی شود. وی افزود : آقای خاتمی در این بحث مسوولان را متوجه موانع دموکراسی می- کند، زیرا همانطور که در همه کشورها هم مرسوم است ، ممکن است در یک فضای دموکراتیک هم از قانون سوء استفاده شود. هاشمی گفت : البته خود قانون راه سوء استفاده را بسته است ،ولی برای تثبیت قانون گرایی باید فرهنک الزام به رعایت قانون را در همه سطوح و لایه های اجتماعی ، به وجود آوریم. وی افزود: اگر در نظام جمهوری اسلامی فرهنک قانون گرایی مستقر شود ، و همه سطوح ملزم شوند از قانون پیروی کنند ، گام بلندی به سوی مردمسالاری و دموکراسی برداشته شده است. مدیر مسوول روزنامه انتخاب با اشاره به سخنان رییس جمهوری در خصوص پرونده دکتر آغاجری ، اظهار داشت : هم این نامه و هم صحبتهای قبلی آقای خاتمی، نشان می دهد که وی به شدت معتقد است ،در قانون خلاهایی وجود دارد که دستها را برای سوء استفاده بازنگه داشته است وباید این خلاء ها را برطرف کنیم. وی افزود: یکی از این خلاء ها تعریف جرم سیاسی است ، که دستگاه قضایی هم با استفاده از این خلاء، می گوید در کشور ما مجرم سیاسی وجود ندارد. زیرا جرم سیاسی در قوانین ما تعریف نشده است. این فعال سیاسی خاطرنشان کرد : اصل 168 قانون اساسی می گوید جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه دادگاه بررسی شوند ،پس این اصل به نوعی به قانون جهت داده است ،اما طی 25 سال گذشته قوانین موضوعه به صورت شفاف ، مدون نشده است. وی افزود: در واقع دغدغه آقای خاتمی روی پرونده خاصی نیست ،بلکه بر روی موضوعیت قضیه است و حرف این است ، کسی که مخالف یک جریان سیاسی است نباید بر اساس سلیقه شخصی یک قاضی اعدام شود ،بلکه جرم وی باید در بستر قانون مورد بررسی قرار گیرد و قانونی مناسب با آن تصویب شود. هاشمی با اشاره به سخنان رییس جمهوری درخصوص شعارهای آبادگران ،گفت : شعارهای آبادگران در انتخابات هفتم ما را به این واقعیت مهم می رساند که حتی جریان های مخالف اصلاحات هم پی برده اند که نظام جمهوری اسلامی نیازمند اصلاحات است و باید یک بازنگری جدی روی رفتارهای جناحها و نهادهای سیاسی صورت گیرد. مدیر مسوول روزنامه انتخاب گفت : آقای خاتمی از سویی باید خوشحال باشد که اصلاحات فراگیر شده است ، اما این دغدغه هم وجود دارد که ممکن است با استفاده از شعارهای اصلاحات، کارهایی در تعارض با اصلاحات انجام شود. 226
۰ نفر