۲۹ دی ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5289683
T T
۰ نفر
# اسلام آباد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/10/84 خارجی.سیاسی.پاکستان.احزاب. یک گروه سیاسی پاکستانی نسبت به اقدام دولت برای جلوگیری از فعالیت های سیاسی اش، اعتراض کرد. سازمان سیاسی منحله "حزب التحریر" در دادگاه عالی پنجاب علیه ممنوع شدن فعالیتهایش شکایت کرد. " نوید بت " سخنگوی حزب التحریر روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در این رابطه به دادگاه عالی پنجاب درخواست رسیدگی داده شده است. وی افزود: حزب التحریر در این نامه متذکر شده است که این سازمان فقط برای تشکیل سیستم" خلافت اسلامی " در پاکستان فعالیت می کند. سخنگوی این حزب منحله افزود: آمریکا و حامیانش از سیستم اسلامی می ترسند، لذا دولت پاکستان با فشار این قدرتها، فعالیت این حزب را ممنوع کرده است.
وی تصریح کرد که سازمان حزب التحریر به اقدامات فرقه گرایی و تبلیغات فرقه ای آلوده نبوده و برای اجرای سیستم اسلامی از طریق زور و یا فعالیتهای مسلحانه نیز مخالف است. نوید بت گفت: حزب التحریر از دادگاه عالی تقاضا کرده است که اقدام دولت برای جلوگیری از فعالیت این حزب را مورد بررسی قرار داده و ممنوعیت اعمال شده را لغو کند. این گزارش می افزاید: دادگاه عالی پنجاب از دولت پاکستان، وزارت مرکزی قانون و حقوق بشر و رییس پلیس ایالت پنجاب خواسته است که درسه هفته آینده نظرات خود را در این رابطه به دادگاه ارایه کنند. آساق/2024/236/235شبس/1770
۰ نفر