۳ آبان ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5236627
T T
۰ نفر
# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/08/84 داخلی.فرهنگی.سینما. یک کارگردان سینماگفت: جایگاه فیلم کوتاه در مقایسه با فیلم بلند بسیار رفیع تراست . " پوران درخشنده" روز سه شنبه در گفت و گو با ستاد خبری بیست و سومین جشنواره ملی و دهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران افزود: فیلم کوتاه از نقطه نظر ساختارشناسی با فیلم بلند تفاوت های بسیاری دارد. وی گفت :دراین گونه فیلم های سینمایی فیلمساز می بایست در زمانی کوتاه به شخصیت پردازی، بیان تفکر خویش و تاثیرگذاری آن بر مخاطب بیاندیشد واین بیانگر دشواری کار و اهمیت فیلم کوتاه در مقایسه با فیلم بلند است. درخشنده گفت: با توجه به تاثیرآثار کوتاه سینمایی بر مخاطب امروزی جامعه ایران ، به نیاز شدید برای تولید آثار کوتاه سینمایی اشاره کرد. این کارگردان سینماابرازامیدواری کرد تابا شناسایی و تشویق فیلم سازان جوان و مستعد زمینه رشد و شکوفایی این هنر در کشور مهیا شود. فراهنک / 2302 / 1515
۰ نفر