۱ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5217355
T T
۰ نفر
# واتیکان،خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/07/84 خارجی.مذهبی.واتیکان.پاپ.خانواده.ایتالیا پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک های جهان خواستار حمایت تمامی کشورها و جوامع غیرمذهبی از مذهب شد. خبرگزاری ایتالیا(آنسا) به نقل از پاپ بندیکت شانزدهم افزود : یک کشور دموکراتیک به کشوری می گویند که بدون محدودیت ،ازمذهب شهروندان خود حمایت کند. وی گفت : کلیسا اعتقاد دارد که در جوامع مدرن و دموکراتیک باید آزادی کامل مذهبی وجود داشته باشد. بندیکت شانزدهم در بخش دیگری از سخنان خود افزود: خانواده هایی را که براساس ازدواج رسمی تشکیل نشده اند ، می توان همردیف خانواده های با ازدواج رسمی قلمداد کرد. پاپ گفت : دیدگاه غیرمذهبی که دائما در جوامع در حال رشد است، می خواهد مذهب را فقط درچهارچوب زندگی خصوصی شهروندان محدود کند، بدون اینکه آنها بتوانند این عقاید را در سطح جامعه گسترش و یا تبلیغ کنند. رهبر کاتولیک های جهان این سخنان را درحالی بیان کرده است که اخیرا در موضوع درخواست مسلمانان مقیم ایتالیا برای برخورداری از مدارس اسلامی برای دانش آموزان خود ونیزموضوع برسمیت شناختن ازدواج بین همجنس بازان وهمچنین برابردانستن زوج های بدون ازدواج با خانواده های ازدواج کرده از بحثهای روز در محافل سیاسی، اجتماعی ایتالیا بوده است . اروپام 315/2171
۰ نفر