۱۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5205542
T T
۰ نفر

صنعت گردشگری ایتالیا یک میلیارد یورو زیان دید

۱۰ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5205542
# رم،خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/06/84 خارجی.اقتصادی.صنعت گردشگری.ایتالیا صنعت گردشگری درایتالیا به دلیل کاهش گردشگرداخلی وخارجی درتابستان امسال ، یک میلیارد یورو خسارت دید. روزنامه ایتالیایی" لارپوبلیکا" در شماره روز پنجشنبه خود به نقل از "سازمان ملی توریسم"این کشورافزود : دلیل این زیان ، کاهش شمارگردشگران خارجی درایتالیا و همچنین کاهش مدت گردشگری مردم درداخل کشوربوده است. این روزنامه می نویسد : کاهش شمار گردشگران داخلی و خارجی دراین میان زیان مالی فراوانی به هتل ها و میهمانسراهای این کشور وارد نموده است ، به همین خاطر آنها بار دیگر خواهان تاسیس وزارت گردشگری شده اند. امسال از هردو ایتالیایی یک نفر به مسافرت تابستانی رفت که درمقایسه با سال قبل 2 درصد افزایش داشت ، اما از طرفی مدت گردشگری ایتالیایی ها نیز کاهش یافت و بجای 12 روز درتابستان سال 2004 ، به 8 تاحداکثر10 روز درسال جاری رسید ، که درنتیجه نسبت به پارسال پول کمتری خرج کردند. از سوی دیگر گردشگران خارجی نیز تابستان امسال کمتراز سال های قبل به ایتالیا سفرکردند، بخصوص گردشگران آلمانی که 33 درصد کل گردشگران خارجی را تشکیل می دادند. بنا بر اعلام سازمان ملی توریسم ایتالیا،گردشگران خارجی در 4 ماه اول امسال 7 میلیارد و181 میلیون یورو دراین کشور خرج کردند که درمقایسه با سال قبل معادل 4دهم درصد کاهش داشته است. اروپام/315/2172
۰ نفر