۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5130794
T T
۰ نفر

پارلمان اروپا از رییس جمهوری چک انتقاد کرد

۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5130794
# وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/02/84 نمایندگیها.سیاسی.خارجی.چک.پارلمان اروپا "روکا ویدال کودراس" معاون پارلمان اروپا از "واسلاو کلاوس" رییس جمهوری چک به خاطر موضع وی در قبال قانون اساسی اتحادیه اروپا انتقاد کرد. بـه نوشته مطبوعات روز پنجشنبه جمهوری چک، معاون پارلمان اروپادر قبال موضع تند و مخالفت رییس جمهوری این کشور نسبت به قانون اساسی اروپا واکنش نشان داد و آن را گمراه کننده و غیر قابل اطمینان خواند. وی همچنین گفت: کلاوس با اتخاذ این مواضع، بــه منــافع جمهوری چک آسیب وارد می کند. جمهوری چک 12 اردیبهشت مــاه ســال گذشته به همراه 9 کشور دیگر اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا پیوست،اما تاکنون قانون اساسی این اتحادیه را تصویب نکرده است. رییس جمهوری چک وابسته به حزب دمکرات مدنی این کشور، از مخالفان سرسخت این قانون است و آن را مـوجب اخلال در استقلال کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اجبار و استعماری جدید می داند. کشمکش بر سر تصویب ایــن قانون از ماه ها پیش بین احزاب سیاسی فعال در جمهوری چک ادامه دارد. قانون اساسی اتحادیه اروپــا تنها زمانی ضمانت اجرایی می یابد که توسط تمامی 25 کشور عضو این اتحادیه تصویب شده باشد و حتی یک مورد مخالفت اعضا نیز حکم وتو آن را دارد. اروپام/371
۰ نفر