۱۹ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5122585
T T
۰ نفر
# ایلام، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/01/84 خارجی.شنیداری.عراق. رییس جمهوری جدید عراق تاکید کرد: اسلام مرجع اصلی قوانین دولت جدید عراق خواهد بود. رادیو دولتی بغداد جمعه شب به نقل از "جلال طالبانی" افزود: در قانون اساسی دائم عراق که دولت و مجمع ملی این کشور زمینه تدوین آن را فراهم می کنند، اسلام مبنع اصلی آن خواهد بود. وی همچنین خبر داد، دولت جدید عراق که بر مبنای تنوعگرایی، عدالت و تحقق خواست مردم شکل گرفته، کسب استقلال کامل و حاکمیت مطلق عراقی ها را در صدر برنامه های خود قرار داده است. رییس جمهور عراق اظهار داشت: عراق به عنوان عضو فعال اتحادیه عرب همچنان در راستای سیاست این اتحادیه عمل خواهد کرد. وی ضمن آن که از اتحادیه عرب خواست، عراق را به عنوان عضوی اصلی مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد که بدون این کشور اتحادیه یادشده قادر به دستیابی به اهدافش نیست . شبد/ 2485/564/ 1374
۰ نفر