۳۰ شهریور ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5073002
T T
۰ نفر
# پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/06/85 خارجی.فرانسه.اجتماعی.سارکوزی.قضایی. جریان ضرب و شتم دوتن از ماموران پلیس فرانسه توسط جوانان منطقه سن سندونی حومه پاریس، هم اکنون اختلاف هایی را بین دو قوای مجریه و قضایی فرانسه برانگیخته است. دوتن از ماموران پلیس فرانسه سه شنبه شب گذشته درحالی که درداخل خودروی خود مشغول گشت زنی درمنطقه سن سندونی درحومه پاریس بودند با حمله حدود 20 تن از جوانان این منطقه مواجه شدند. به گفته یکی از این ماموران مضروب که هم اکنون دریکی ازبیمارستانهای پاریس تحت مداواست، مهاجمان بایک برنامه ازپیش تعیین شده بامیله آهنی به خودروی آنان حمله کردند. وی گفت: جوانان شیشه های خودرو را شکستند، ما را ازخودرو پیاده کرده و بامیله های آهنی ، من و همکارم را به قصد کشت، مورد ضرب وشتم قراردادند. پلیس فرانسه تاکنون موفق نشده است حتی یک نفرازاین مهاجمان را شناسایی و بازداشت کند. نیکلا سارکوزی وزیرکشور فرانسه پنج شنبه شب پس از عیادت از این مامور مضروب خود، باردیگربراظهارات قبلی اش که به نوعی دستگاه قضایی فرانسه را دربروز مجدد اینگونه حوادث متهم شناخته است، تاکید کرد. وی عملکرد دستگاه قضایی و دادگستری منطقه سن سندونی را مورد انتقاد قرارداده که چرا درجرایم جوانان حومه پاریس که درجریان ناآرامی های سال گذشته دستگیرشده بودند، تخفیف هایی قایل و احکام سهل تری صادرکرده است. سارکوزی افزود: قضات به دلیل مسایل ایدئولوژیکی، متهمان جوان را آنطور باید و شاید محکوم نمی کنند. به عقیده وی اگربااین جوانان برخورد سخت و شدیدتری می شد شاید این حوادث تکرارنمی شد. سارکوزی پس از ملاقات ازمامورپلیس خود تاکید کرد که من همچنان روی حرف قبلی خودم ایستاده ام. رییس دیوان تمیزفرانسه این اتهام وزیرکشورفرانسه علیه دستگاه قضایی را برنتافته و دراین زمینه خواستارملاقات و گفت وگو باژاک شیراک رییس جمهوری فرانسه شده است. کاخ الیزه بناست فردا جمعه این مقام قضایی فرانسه را به حضور بپذیرد. این برخورد وزیرکشور فرانسه نسبت به دستگاه قضایی همچنین باواکنش منفی فرانسوا اولاند دبیراول حزب سوسیالیست و خانم سگولن روایال ازچهره های سرشناس این حزب که ازرقبای سرسخت نیکلا سارکوزی درانتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه به شمار می روند، مواجه شده است. فرانسوا اولاند گفت: این رفتارسارکوزی موجب می شود تااستقلال قوای مقننه ، اجراییه و قضاییه فرانسه زیرسووال برود. وی تفکیک قوا را ازاصول جمهوری فرانسه خواند و تاکید کرد که وزیرکشور فرانسه باید حرف هایش علیه دستگاه قضایی را پس بگیرد و ژاک شیراک رییس جمهوری فرانسه نیز باید وی را به رعایت نظم عمومی دعوت کند. خانم سگولن روایال نیز خواستارمعذرت خواهی نیکلا سارکوزی از مسوولان دستگاه قضایی فرانسه شده است. شبد اروپام/270/ 1610
۰ نفر