۶ فروردین ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 4977672
T T
۰ نفر
# پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/01/85 خارجی.اجتماعی.فرانسه.ویلپن. گفت وگوی روز شنبه دومینیک دو ویلپن نخست وزیر فرانسه با نمایندگان دواتحادیه دانشجویان و دانش آموزان فرانسه پیرامون مقررات جدید استخدامی این کشور نیز نتیجه مثبتی در برنداشت. این درحالی است که مذاکره طولانی روز جمعه نخست وزیر فرانسه با نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارمندی فرانسه در کاخ متنیون پاریس نیز بدون نتیجه پایان یافته بود. نخست وزیرفرانسه هرچند روز شنبه بعد از نشست خود با جمعی ازنمایندگان دانشجویان و دانش آموزان فرانسه در پاریس، برای گفت وگو باتمامی اتحادیه ها درخصوص نگرانی آنان پیرامون مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر26 سال و استخدام اول، اعلام آمادگی کرده است اما کارشناسان ارزیابی می کنند که ادامه این گفت وگوها جز با پس گرفتن قانون مربوطه از سوی دولت فرانسه، فایده ای نخواهد داشت. با سماجت غالب جناح راست حاکم براجرای قانون فرصت های برابر در فرانسه، پیش بینی می شود که اعتصاب ها و تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان و دانش آموزان در روزهای پایانی ماه جاری میلادی ابعاد گستردی یابد و در28 مارس که سه شنبه سیاه نام گرفته است ، زورآزمایی دیگر آنان با دولت تکرار شود. ژاک شیراک رییس جمهوری فرانسه روز گذشته طی سخنانی در بروکسل ضمن تاکید مجدد برگفت وگوی دولت فرانسه با نمایندگان اتحادیه ها، همچنان براجرای قانون فرصت های برابر که مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر26 سال و استخدام اول ، در قالب آن ارایه شده است، تاکید کرد. براساس مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر26 سال واستخدام اول که اسفندماه گذشته در قالب قانون "فرصت های برابر" توسط مجالس ملی و سنای فرانسه به تصویب رسید، کارفرما می تواند مستخدم را که صاحب هرحرفه و تخصص علمی باشد در دوره کارآموزی بدون ارایه کوچک ترین دلیلی اخراج کند. کارکنان ، دانشجویان و دانش آموزان فرانسه این بند از مقررات جدید استخدامی را بی ثباتی شغلی تلقی کرده و باآن به مخالفت برخاسته اند. دومینیک دو ویلپن نخست وزیرفرانسه روز گذشته از تمامی اتحادیه های دانشجویی و دانش آموزی برای مذاکره درخصوص این مقررات دعوت کرده بود اما تنها دو اتحادیه به دعوت وی جواب مثبت دادند. ویلپن بعد از نشست روزشنبه خود با این دو اتحادیه اعلام کرد: امیدوارم که با بحث و گفت و گو بتوانیم سریعا به راه حلی برسیم . نخست وزیرفرانسه در شرایطی به ادامه گفت وگو با نمایندگان تمامی اتحادیه ها درخصوص مقررات جدید استخدامی اعلام آمادگی کرده است که مذاکرات روزگذشته وی با پنج تن از نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارمندی فرانسه "ث.ژ.ت"، "اف.او"، "ث.اف.د.ت"، "ث.اف.ت.ث" و "ث.اف.او" بدون نتیجه پایان یافت. کارکنان ، دانشجویان و دانش آموزان فرانسه طی کمترازیک ماه گذشته 9 مرتبه در مخالفت با مقررات جدید استخدامی به خیابانها ریختند و تظاهرات بزرگی برگزارکردند که اغلب این تظاهرات به ویژه در پاریس به درگیری آنان با پلیس انجامید. در جریان درگیری روز پنج شنبه گذشته فرانسه بیش از 600 نفر از تظاهرکنندگان توسط ماموران پلیس دستگیرشدند. همچنین درگیری پنج شنبه شب پاریس 87 نفر زخمی شدند. هم اکنون 67 واحد دانشگاهی و نیز 313 باب دبیرستان در سراسر فرانسه در اعتراض به مقررات جدید استخدامی دولت فرانسه در تعطیلی بسر می برند. شبد/اروپام/ 2092/270/1374
۰ نفر