۱۲ فروردین ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 4975267
T T
۰ نفر

عنوان های مهم مطبوعات روز شنبه ایتالیا

۱۲ فروردین ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 4975267
# رم،خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/01/85 خارجی.عنوان.مطبوعات.ایتالیا *** کوریره دلاسرا - برلوسکونی خواستار مداخله چمپی (رییس جمهور) پس ازاهانت پرودی شد - شیراک : قانون " نخستین شغل" تغییر خواهد کرد - محافل رادیکال افغانستان: ما سر عبدالرحمان را می خواهیم، ایتالیا بایداو را استرداد کند - رایس : ما در عراق هزاران اشتباه مرتکب شدیم - یکصدهزار زائر بمناسبت سالگرد فوت پاپ سابق از واتیکان دیدن می کنند - زلزله درایران ، پیشنهاد کمک آمریکا *** لارپوبلیکا - برلوسکونی از رییس جمهور خواستار مداخله در برابراهانت های پرودی شد - اسراییل: دولت خودگردان فلسطین مسوول بازگشت عملیات های انتحاری است - یک مجله آمریکایی : دعا به معالجه بیماری کمک نمی کند - زلزله در ایران ، بوش ما آماده کمک رسانی هستیم - دولت ایتالیا بعنوان غرامت استثمار لیبی، یک اتوبان دراین کشور می سازد - پانصد هزار نفر زائر بمناسبت سالگرد فوت پاپ سابق از واتیکان و مقبره او دیدن می کنند *** لاستمپا - برلوسکونی از چمپی خواستار مداخله در مقابل اهانت پرودی شد - شیراک قانون "نخستین شغل " را امضا کرد وی از پارلمان خواست تاآن را تغییر دهد - 650 گروه شیطان پرست در ایتالیا حضور دارند *** اوسرواتوره رومانو - زلزله در ایران 50 قربانی گرفت - صدهزار زائر بمناسبت سالگرد فوت پاپ از واتیکان دیدن می کنند - جسد 24 نفر در بغداد کشف شد اروپام/315/2171
۰ نفر