۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4944156
T T
۰ نفر
.....................................................................
ایلام ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/12/86 داخلی.سیاسی.انتخابات.هشتم.دیدگاه.
نظام سیاسی توسعه یافته نظامی منعطف است که در همه حال آماده برای جذب و رفع نیازها و تقاضاهای اجتماعی است.
این نظام دارای دو معیار است که عبارتند از معیارهای توسعه یافتگی سیاسی با دو بعد مشارکت و رقابت ، که با توجه به آن گروه ها و نیروهای اجتماعی می توانند آزادانه با حفظ امنیت خود در زندگی سیاسی مشارکت داشته باشند و به رقابت بپردازند.
نهادینه شدن این دو معیار در حیات سیاسی ، نیازمند تحول جدی در حیات فکری و فرهنگی جامعه است زیرا این دو معیار نیازمند ساخت فکری - فرهنگی خاصی هستند که خارج از آن ساخت چنین معیاری مجال بروز و ظهور ندارد.
مهمترین عناصر این ساخت عبارتند از تساهل و مدارا نسبت به اندیشه های مخالف، گسترش منطق گفت و گو به کارگیری روشهای مختلف در حل مسایل، تقسیم وظایف استفاده از روشهای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات احترام به حقوق دیگران و قطعا تکوین و استمرار و نهادینه شدن این ساخت فکری - فرهنگی نیاز جدی به برنامه سازی و تصمیم گیری جدی بخصوص در داراز مدت دارد.
نگاهی گذرا به این عناصر نشان می دهد که اهمیت مجاری اولیه و ثانویه جامعه پذیری بخصوص نهاد خانواده تا چه اندازه وسیع و تعیین کننده است.
تشکیل خانواده و رعایت اصول ارزشی در آن باعث انتقال این ارزشها به نسل آتی می شود.
در این میان مهمترین مسوولیت و کار ویژه نظام در جامعه پذیری سیاسی انتقال ارزشهای نظام توسعه یافته سیاسی، حمایت جدی از نهاد خانواده است.
شناخت عوامل و موانع شکل گیری نهاد خانواده بخصوص در میان نسل جوان، عوامل ضعف و گسترش میزان طلاق و از هم گسستگی خانواده ها ویافتن راهکارهای برون رفت از این معضلات از مهمترین وظایف حمایتی نظام سیاسی در هر جامعه ای است.
شناخت و شناساندن الگوهای مذهبی و دینی خانواده به نسل جوان، یافتن راهکارهای پایین آوردن سن ازدواج، آگاهی جوانان برای ازدواج، حمایت مالی از خانواده ها برای تسهیل در امر ازدواج، تلاش فرهنگی برای حذف باورها و رفتارهای نادرست خانواده بخصوص در امر مهریه، ایجاد اشتغال و امنیت شغلی برای جوانان و رفع مشکل مسکن از اصلی ترین وظایفی است که نظام سیاسی باید هم و غم خود را مصروف آن کند.
یکی از مهمترین نتایج سیاسی ای که رفع چنین مشکلاتی به بار می آورد این است که اعتماد نسل جوان را نسبت به نظام سیاسی و مجموعه عملکردهای آن افزایش می دهد.
گسترش مشارکت و رقابت مسالمت آمیز سیاسی منوط به این است که قوانین تصمیم گیری اتخاذ شده از سوی نظام سیاسی مورد تبعیت مردم قرار بگیرد و این تبعیت مستلزم اعتمادی است که نظام سیاسی زمینه و شرایط آن را در فضا و محیط اجتماعی ایجاد می کند.
نهادینه شدن این مولفه ها و عناصر در ساخت توسعه یافته نظام سیاسی نیازمند درونی شدن آنها در شخصیت تک تک افراد جامعه است، زیرا هر چیز را نمی توان با وضع قانون و استقرار پلیس ایجاد کرد.
همه قوانین اجتماعی و سیاسی راه هایی برای گریز و تخلف کردن دارند و مهمترین مکانیزم استقرار قوانین اجتماعی - سیاسی بدون هزینه کردنهای گزاف در زمینه پلیسی و امنیتی هنگامی میسر می شود که آن قوانین در رفتارهای تمامی اعضای جامعه درونی و نهادینه شده و نهاد خانواده می تواند در این زمینه کمک شایان توجهی به نظام سیاسی کند. باید توجه داشت که در آستانه انتخابات هشتمین دوره شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری، هر خانواده به عنوان مجموعه ای کوچک از اجتماعی که روابط نزدیکی با تک تک افراد دارد، می تواند در ایجاد نشاط و افزایش مشارکت در انتخابات نقش بسزایی داشته باشد.
وقتی در یک خانواده بخصوص والدین ارزش و اهمیت حضور و مشارکت در عرصه سیاسی را برای سایر افراد خانواده بخصوص جوانان تبیین کنند بدون شک آنان به سادگی از کنار این مسایل رد نخواهند شد بلکه وقتی که به تاثیرگذاری نقش خود اعتماد پیدا کنند حتما در انتخابات که به عنوان حضور در سرنوشت است مشارکت فعال و آگاهانه خواهند داشت.
در بسیاری از خانواده های ایرانی معمولا به دلیل رفت و آمدها و دید و بازدیدها عقاید و نظرات مردم در محافل شبانه در خصوص مسایل مختلفی مطرح می شود که با توجه به شرایط زمانی اکنون بحث انتخابات و فعالیت سیاسی بحث داغ بسیاری از این محافل است.
افراد جامعه به دلیل پی بردن به تاثیرگذاری انتخابات در سرنوشت فردی خود، بدون شک خود را به حضور آگاهانه در انتخابات که معرف توسعه سیاسی در هر جامعه ای است، ملزم می دانند.
اکنون افراد جامعه دریافته اند که با توجه به نقش و کارکرد ویژه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و تصویب کننده قوانین اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی، هنری و سیاسی باید افراد کارآمد، توانمند، شایسته و شجاع در خانه ملت به نمایندگی از آنها حضور داشته باشند.
اگر افراد در یک شهر یا یک روستا می خواهند به توسعه و ترقی و رفاه دست یابند بدون شک باید افراد دلسوز و مردمی را که دارای توانایی هستند ، از بین نامزدهای انتخاباتی روانه خانه ملت کنند.
اگر نماینده ای که از سوی مردم به عنوان اعضای اصلی خانواده و جامعه انتخاب می شوند، درد آشنای مردم باشد بدون شک برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و اشتغال آنها تلاش می کند.
برای تحقق توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیاز به پشتوانه قوی مردمی و کسب آرای بیشتر در انتخابات است که هر فرد ایرانی باید به سادگی از کنار این مسایل رد نشود بلکه با تکلیف دانستن خود به عنوان یک عضو در جامعه حضور آگاهانه ای در انتخابات داشته باشد.
انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری 24 اسفندماه جاری در کشور برگزار می شود.ک/4 7177/534/633/1139 شماره 380 ساعت 12:46 تمام
۰ نفر