۱۷ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4940696
T T
۰ نفر
..........................................................
اصفهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/12/86 داخلی.سیاسی.انتخابات.هشتم.دیدگاه عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی گفت: سعی کنیم افرادی را وارد مجلس قانونگذاری کشور کنیم که دستگاههای تخصصی را کنترل کنند.
"الهه کولایی" شامگاه پنجشنبه در یکی از ستادهای نامزدهای انتخاباتی در اصفهان افزود: رد صلاحیت برخی از نامزدها به معنای عدم حضور در انتخابات و قهر کردن آنان نباید باشد، بلکه با مشارکت خودشان، نمایندگانی متخصص، کارآمد و کاردان را وارد مجلس کنند.
وی گفت: به کسانی هم که رای داده می شود، باید آنها هم تحت نظارت باشند و چنین نباید باشد که بعد از رای دادن دیگر کاری نداشته باشیم و نظارت نکنیم .
کولایی با بیان این که نهادهای ایجاد ارتباط بین مردم و مجلس را باید تقویت کرد، خاطرنشان ساخت: پارلمان کشورهایی قوی است که نهادهای سیاسی و غیرسیاسی آنها، مردم را به پارلمان وصل کنند.
وی ادامه داد: جلو لایحه هایی که شان اجتماعی و خانوادگی را زیر سووال می برد، گرفت و تبعات و پیامدهای احتمالی چنین لوایحی را مد نظر داشت.
عضو شورای مرکزی مشارکت ایران با اشاره به این که این مجلس باید نگاه عمیق، دقیق و وسیع به مسایل و مشکلات داشته باشد، افزود: مجلس کارآمد منافع مردم را درک و قدمی خلاف منافع مردم برنخواهد داشت.
وی گفت: مجلسی که نمایندگان آن صلاحیت، کفایت و علم لازم را نداشته باشند، برای جامعه مشکل آفرین است، پس نمایندگانی باید انتخاب شوند که به مسایل آگاه باشند.
کولایی همچنین گفت: با نگرشی واقع گرایانه، انتخابات ها و مجالس قبل را ارزیابی و از تجارب گذشته آنان، مجلسی کارآمد را به وجود آوریم.ک/2 545/587 شماره 070 ساعت 10:29 تمام
۰ نفر