۷ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4934187
T T
۰ نفر
....................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/12/86 داخلی.فرهنگی.عمومی.کتاب.
کتاب یادداشتهای سفر شهید صیاد شیرازی، نوشته محسن کاظمی برای دومین بار تجدید چاپ شد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در این کتاب گوشه هایی از رشادتها و جانفشانی های رزمندگان اسلام به خصوص سردار سرافراز اسلام شهید "صیاد شیرازی" از دیدگاه نویسنده که خود با شهید مذکور مانوس بوده به رشته تحریر در آمده است.
در قسمتی از این کتاب چنین آمده است: "هر کسی را در زندگی آرزوهایی است که نیل به همه آنها ممکن نیست. دیدار فاتحان عارف جبهه های جنگ و مردان بی ادعایی که با رزم خود، ادعای دشمنان ایران را در هم کوبیدند، آرزوی من است ..." "... صیاد شیرازی با سخت کوشیها و دقت زیاد در فعالیت روزانه و مناجاتهای شبانه اش ، ارادت شدید به جایگاه ولایت مردم دوستی، صداقت در گفتار و رفتار و افتخار به بسیجی بودن و بسیجی ماندن الگوی ماندگار تاریخ دفاع مقدس است." این کتاب در 274 صفحه همراه با خاطرات نویسنده از شهید صیاد شیرازی، و آلبومی از عکسهای این شهید به تصویر درآمده است.
فراهنگ 1597**1522** شماره 835 ساعت 20:01 تمام
۰ نفر