۱۲ بهمن ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4914501
T T
۰ نفر
.................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/11/86 داخلی.سیاسی.ثمره هاشمی.انتخابات.هشتم.دیدگاه.
مشاور ارشد رییس جمهوری با تاکید به اینکه " انتخابات میزانی برای ابراز اقتدار و عزت ملی است و ملت ایران آن را باوردارد"، گفت که انتخابات مجلس هشتم هم مثل دوره های قبل پر شکوه برگزار می شود.
" سید مجتبی ثمره هاشمی " در گفت وگو با خبرنگاران ایرنا و ایران ، قدرت ملت ایران را در رای و اراده آنان دانست و افزود: ملت ایران منافع ملی را کاملا می بینند و همیشه هوشمندی خود را در تشخیص منافع ملی نشان داده است.
** تمرکز بر اعمال و مواضع افراد بهترین شاخص برای ارزیابی است مشاور ارشد رییس جمهوری در پاسخ به سئوال خبرنگاران ستاد خبری ایرنا ویژه انتخابات درباره روند برگزاری انتخابات مجلس هشتم و بررسی صلاحیت ها، تصریح کرد:بطور طبیعی هر مقدار ضابطه ها دقیق تر باشد،ارزیابی ها نیز دقیق تر می شود.
ثمره هاشمی که مدتی نیز معاون سیاسی وزیر کشور بوده است، اظهار داشت: شاید تمرکز براعمال، مواضع و عملکرد افراد بهترین شاخص برای ارزیابی آنان باشد چون اعمال انسان ها متناسب با بینش ها، سیاست ها و افکار، بروز می یابد و بنابر این عمل میزان خوبی برای تشخیص التزامات افراد است.
وی با بیان اینکه اگر اعمال و مواضع افراد مورد بررسی قرار گیرد،خیلی از مسایل حل می شود، گفت:ممکن است عده ای مدعی به مسایلی باشند و یا بر عکس عده ای متهم به عدول از مواضع صحیح و تعهدات باشنداما عمل آنهاادعایشان را رد می کند.
مشاور ارشد رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ارزیابی اعمال ومواضع و فعالیت سیاسی و اجتماعی افراد در طول یک دوره ، مثلا کسانی که در مجلس بودند، ملاک خوبی برای ارزیابی افراد است که آیا در چارچوب ضوابط می گنجند یا خیر.
ثمره هاشمی گفت: هر چه مجلس های آینده این ضوابط را دقیق تر مشخص کنند، و هرچه ارزیابی ها از برداشت های شخصی،فاصله بگیرد و متکی بر ضوابط و قانون باشد به حقیقت نزدیک تر است.
** شفاف سازی مشکل بررسی صلاحیت ها را رفع می کند مشاور ارشد رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش که گفته می شود ، تعدادی از رد صلاحیت شدگان در هیات های اجرایی ممکن است از سوی شورای نگهبان تایید شوند. نظر شما چیست ؟ ، گفت : شورای نگهبان مرجع بالاتری است و علی القاعده دقیق تر رسیدگی می کند و ممکن است عده ای را تایید صلاحیت کنند.
وی در عین حال افزود : خوب است مشخص شود که چه درصدی از رد صلاحیت ها متناسب با چه ماده قانونی مردود شده اند،ممکن است رد صلاحیت ها بخاطر مدارک تحصیلی باشد، یا برخی عدم صلاحیت ها براساس گزارش مراجع چهارگانه و مسایل حقوقی و جزایی یا محکومیت های مالی و حقوقی باشد.تعیین درصدهای هر کدام از اینها،موضوع را شفاف و از خلط مبحث جلوگیری می کند.
ثمره هاشمی با تاکید به اینکه قانون و مردم اجازه نمی هند کسانی که صلاحیت ندارند وارد مجلس شوند، تصریح کرد: ممکن است بعضی از کسانی که دایم می خواهند رد صلاحیت ها را به مسایل سیاسی ارتباط بدهند از این ناشفاف بودن جزئیات سوء استفاده می کنند.
مشاور ارشد رییس جمهوری به کسانی که درصدد ایجاد جنجال سیاسی در خصوص رد صلاحیت ها هستند، گفت:اگر همه ما معتقد به قانون باشیم،مشکلی پیش نمی آید.
نباید تحت فشار جریان ها قرار بگیریم . اگر همه استقلال ومنافع کشور و قانون را در نظر بگیرند و بدانند خدا هم شاهد است، نظر بدهند به نفع نظام جمهوری اسلامی و مردم است.
سیام/ 9139/ 1324/1344 شماره 295 ساعت 16:14 تمام
۰ نفر