۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4877248
T T
۰ نفر
.................................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/09/86 داخلی.سیاسی.فرهنگی.ایرنا.ریاست جمهوری .مرکز بررسی های استراتژیک.
مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)در نشستی تخصصی در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر نقش این مرکز در طراحی راهبردهای اطلاعرسانی و رسانه ای نظام جمهوری اسلامی ایران ، خواستار اهتمام دولت به این موضوع شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، مهندس "سید جلال فیاضی " در این نشست که با حضور دکتر"ذاکر اصفهانی " ریاست مرکز بررسی ها و جمعی از اساتید و نخبگان حوزه خبر و اطلاع رسانی برگزار شد، افزود: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نقش مهمی در طراحی راهبردهای اطلاعرسانی نظام جمهوری اسلامی دارد.
فیاضی بااشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اطلاع رسانی شفاف از ظرفیت های فعلیت یافته دولت نهم ، جایگاه مرکز بررسی های استراتژیک را در احصاء و تعیین اولویتهاو سیاستها و نیزطراحی فرآیندها و ساختارهای کارآمد اطلاع رسانی ، اساسی دانست.
دکتر ذاکر اصفهانی نیز دراین نشست ،خبرگزاری جمهوری اسلامی را از جمله ساختارهای موثر رسانه ای کشور دانست که طی سالجاری نقش بسیار اثرگذاری خاصه در ابعاد بین المللی داشته است.
سیام. 1329 / 1324 شماره 604 ساعت 17:40 تمام
۰ نفر