۱۷ آذر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4876531
T T
۰ نفر
.....................................................................
تهران بزرگ ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/09/86 داخلی.علمی.پروستات.
رییس موسسه پژوهشگران طب و توسعه بهداشت در تهران گفت:براساس مطالعات انجام شده افزایش آنتی ژن اختصاصی پروستات با شدت علایم ادراری در مردان همراه است.
دکتر "شروین آثاری" روز شنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) در بررسی سلامت دستگاه ادراری در مردان جایگاه ویژه ای داشته و در غربالگری جمعیت عمومی برای تشخیص بدخیمی های پروستات کاربرد دارد.
وی اظهار داشت: نتایج مطالعاتی که به تازگی انجام شده نشان می دهدحدود 15 درصد مردان دررده سنی بیش از50 سال دارای میزان غیرطبیعی این آنتی ژن هستند.
وی افزود:ارزش و اهمیت سنجش این آنتی ژن از این جهت بوده که بیش از نیمی از موارد سرطان پروستات فاقد علامت بوده در حالیکه همین بیماران دارای سطح افزایش یافته آنتی ژن اختصاصی پروستات هستند.
رییس موسسه پژوهشگران طب و توسعه بهداشت در تهران گفت: در یک مطالعه "مورد - شاهدی" 240 مرد دارای بیش از 50 سال سن به عنوان گروه مورد و 120 فرد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.
آثاری افزود: شدت علایم ادراری با استفاده از مقیاس استاندارد انجمن ارولوژیست های آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.
وی یادآور شد:دراین مطالعه علایم ادراری غیرطبیعی همچون تکرر ادرار در گروه مورد در 51 درصد و در گروه شاهد در 34 درصد افراد مشاهده شد.
وی افزود: آنتی ژن اختصاصی پروستات افزایش یافته در گروه مورد در 17 درصد و در گروه شاهد در هشت درصد افراد مشاهده شد.
آثاری ادامه داد: دراین مطالعه سطح علایم ادراری و آنتی ژن اختصاصی پروستات در بیماران همبستگی مستقیم را نشان داد.
وی خاطر نشان کرد: براساس این مطالعه میزان علایم ادراری و آنتی ژن اختصاصی پروستات در مراجعه کنندگان به درمانگاه های ارولوژی در ارتباط با یکدیگر بوده که البته این موضوع تاکیدی مجدد بر اخذ شرح حال و سنجش شدت علایم ادراری در مردان با رده سنی بیش از 50 سال است.ک/3 تهرام/7244/1064/1547 شماره 609 ساعت 16:55 تمام
۰ نفر