۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4843034
T T
۰ نفر
....................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/07/86 داخلی.سیاسی.وزارت خارجه.متکی.کوشنر منوچهر متکی وزیر امور خارجه در نامه ای به "برنار کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه نوشت: جمهوری اسلامی ایران کشوری مسئولیت پذیر درنظام بین الملل است، ولی اجازه پایمال شدن حقوق خویش را نخواهد داد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه، متکی در این نامه با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان به ابتکارات مبتنی بر حسن نیت، با حسن نیت پاسخ متقابل خواهد داد، اعلام کرد: تحریم های یکجانبه علیه ایران نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت .
در نامه متکی به کوشنر، تصریح شده: تحریم های یکجانبه نزدیک به سه دهه است که عمدتا توسط آمریکا و بعضا به صورت غیررسمی توسط برخی از اروپاییان علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان است. تجربه 29 ساله کشور من نشان می دهد که وضع این گونه تحریمها ایران را در نیل به استقلال، خودکفایی و پیشرفت های علمی و تکنولوژیک مصمم تر و سرعت برنامه ها را بیشتر کرده است.
متکی خاطرنشان کرد: تهدید به تحریم و اعمال آن، خود دلیل محکمی بر لزوم استقلال، خودکفایی و عدم وابستگی ایران به خارج از کشور می باشد.
در نامه متکی خطاب به وزیر خارجه فرانسه، اضافه شده حتما توجه دارید که دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته ای، در اوج تحریم های یکجانبه آمریکا و تحریم های غیررسمی اروپا صورت گرفته است.
متکی تاکید کرد: فشار فرانسه برای تحریم های یکجانبه بیشتر و تشویق اتحادیه اروپا به این اقدام، پیروی از سیاست شکست خورده ای است که در طول این مدت دنبال شده است.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: اعمال اقدامات و تحریم های یکجانبه علیه کشورها، از یک طرف امری غیرقانونی بوده و نقض فاحش اهداف و اصول منشور ملل متحد محسوب می شود و ازطرف دیگر خود دلیلی مبنی براثبات ناتوانی و ناکار آمدی شورای امنیت است.
دراین نامه اضافه شده: علاوه براین، وضع تحریم های یکجانبه با ادعاهای مطرح شده مبنی برتعهد به پیگیری راه حل های دیپلماتیک و مذاکرات در تناقض آشکار می باشد. نمی توان صحبت از مذاکره و گفتگو نمود و مسیر تهدید و فشار را دنبال کرد.
وزیرامورخارجه کشورمان در ادامه از اینکه آمریکا و برخی کشورهای دارنده سلاح هسته ای به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه پایبند نبوده و نمی باشند، خود را ضامن حفظ این معاهده می خوانند و برای انحراف افکار عمومی جهانی از زرادخانه های هسته ای خود، انگشت اتهام را براساس اطلاعات واهی و گمراه کننده به سوی کشوری نشانه می روند که سلاحهای کشتار جمعی هیچ جایگاهی دراستراتژی های امنیتی و دفاعی آن نداشته و ندارد ابراز تاسف کرد.
متکی افزود: این در حالی است که رژیم صهیونیستی بدون هیچ گونه دغدغه خاطر، فشار جهانی و یا اعمال نظارت های بین المللی نسبت به فعالیت ها و تاسیسات خود، در حال گسترش کمی و کیفی سلاحهای هسته ای می باشد.
وی خاطرنشان کرد: همان دولت هایی که تلاش می کنند تا شورای امنیت را وادار به تحمیل اقدامات تنبیهی ناعادلانه علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران نمایند و یا به اقدامات یکجانبه متوسل می شوند، خود همواره مانع از اتخاذ هرگونه اقدام شورای امنیت، ولو اقدامی اندک، برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به تبعیت از قواعد حاکم بر رژیم عدم اشاعه شده اند.
در نامه متکی به کوشنر همچنین آمده است: خوشبختانه تجربه سالهای اخیر نشان داد که این کشورهای معدود دیگر قادر نیستند اراده خود را بر ملت های مختلف از جمله در منطقه خاورمیانه تحمیل نمایند.
متکی بااعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان حقوقی فراتر از حق مسلم خود تحت معاهده عدم اشاعه نمی باشد و به کمتر از حقوق مشروع خود نیز رضایت نخواهد داد، افزود: ایران، مواضع و اصول روشنی برای استیفای حقوق قانونی و مشروع خود دارد.
وی تاکید کرد: ما اعتمادسازی را اقدامی دوسویه دانسته و معتقدیم در ازاء برداشتن گام های بلند جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، گام های متقابل را در پذیرش عملی حق خویش مشاهده نکرده ایم.
"جمهوری اسلامی ایران، کشوری مسئوولیت پذیر در نظام بین الملل است، ولی اجازه پایمال شدن حقوق خویش را نخواهد داد. جمهوری اسلامی ایران همچنان که به ابتکارات مبتنی بر حسن نیت با حسن نیت متقابل پاسخ خواهد داد، در برابر سیاست های مبتنی بر تهدید و فشار نیز رفتار متقابل و متناسب را اتخاذ خواهد کرد." متکی خطاب به کوشنر تصریح کرد: استفاده از اهرم شورای امنیت، تحریم های اقتصادی و سایر تهدیدات نمی تواند مردم و دولت ما را لحظه ای از تصمیمی که اتخاذ کرده اند منصرف نماید.
درنامه متکی به کوشنر آمده است، مایلم یک بار دیگر تاسف دولت ایران را ازمواضع دوگانه برخی از کشورهای غربی نسبت به بحث سلاحهای هسته ای بیان کنم و جای تاسف است که این کشورها برای تحمیل نظرات یکجانبه خود به هر روشی متوسل می شوند.
درپایان نامه متکی به کوشنر آمده است: بیایید باور کنیم در هزاره سوم دوران رویکرد مبتنی بر قدرت محوری بدون مسئولیت پذیری و یکجانبه گرایی به سرآمده است.
متکی در این نامه همچنین برای مردم فرانسه بهروزی و سعادت آرزو نموده است.
سیام.9143 - 1701 شماره 643 ساعت 16:04 تمام
۰ نفر