۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4842799
T T
۰ نفر
...............................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/07/86 داخلی.اقتصادی.همایش.حسابداری.
دبیرکل انجمن حسابداری ایران ، رفاه اقتصادی را از اهداف مهم مورد نظر در هر جامعه دانست و گفت: دستیابی به رفاه اقتصادی مستلزم رشد و توسعه پایدار اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، "ناصر پرتوی" روز دوشنبه در همایش ملی "بازار سرمایه - شفافیت - حسابداری " در تهران گفت: تحقق رشد و توسعه اقتصادی به انجام سرمایه گذاری های جدید از سه محل پس اندازهای مردم، درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و جذب منابع مردمی ، نیاز دارد.
وی در این همایش یکروزه که با حضور رییس کل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل شرکت بورس و تعدادی از کارشناسان این بخش تشکیل شد، گفت: بخش عمده از پس اندازهای مردم توسط بانک ها و موسسه های مالی جذب و از آن طریق به موسسه های نیازمند به منابع مالی اعتباری ، تسهیلات داده می شود.
پرتوی در ادامه اضافه کرد:بخش دیگری از پس اندازهای مردم به صورت مستقیم به سرمایه گذاری اختصاص می یابد که این روش،سرعت و قابلیت بیشتری در توسعه اقتصادی کشور دارد.
وی سپس اظهار داشت : جذب و اختصاص پس اندازهای مردم به سرمایه گذاری مستقیم، نیز به گسترش کارآفرینی و تشکیل شرکت های سهامی عام نیاز دارد.
دبیر این همایش گفت: سرمایه گذاران کوچک و بزرگی که تمایل به خرید سهام و سایر اوراق مالکانه شرکت های سهامی عام دارند، باید بتوانند در بازارهای مطمئن که خطرپذیری و بازده را نشان می دهند، معامله کنند.
به گفته پرتوی، بازاری را که در آن اوراق مالکانه شرکت های سهامی عام و اوراق دیگری نظیر بازار سرمایه نظام یافته یادرواقع بازارهای رسمی سرمایه مورد معامله قرار می گیرد ، بورس اوراق بهادار هستند و درایران این بازار، بورس اوراق بهادار است.
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد ، متولی بازار سرمایه طبق مقررات جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر تشکیل شرکت های سهامی عام، صدور اوراق بهادار و پذیرش شرکت ها در بورس نظارت دارد.
این مقام مسئول گفت: شرکت های سهامی عامی که در این بازار فعالیت می کنند باید اطلاعاتی را آماده کنند تا سرمایه گذاران کنونی و بالقوه بتوانند آگاهانه برای حضور در بازار تصمیم بگیرند، زیرا مهمترین اطلاعاتی که در این بازار جریان دارد، اطلاعات مالی و یادر واقع صورت های مالی میان دوره ای و سالانه شرکت های بورسی است.
وی متذکر شد: اطلاعاتی مالی در صورتی می توانند برای تصمیم گیرندگان یا شرکت کنندگان در بازار مفید باشند که از سه ویژگی مربوط بودن، قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه به شکل متعادل برخوردار باشند.
دبیرکل انجمن حسابداری ایران دامه داد: شفافیت اطلاعات مالی باید دارای اطلاعات، صریح، روشن و کامل باشد و نکاتی که می توانند نتیجه گیری اطلاعات را دگرگون کنند، نباید پنهان باشند. ضمن آنکه شفافیت اطلاعات ایجاب می کند که هیات مدیره و مدیران مالی شرکت ها تمام اطلاعات مالی لازم برای تصمیم گیری ها را در صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع منتشر کنند.
اقتصام/ 1558 / 1557/ شماره 400 ساعت 12:55 تمام
۰ نفر