۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4842698
T T
۰ نفر

ادامه روند صعودی بهای نفت خام ایران

۳۰ مهر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4842698
.....................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/07/86 داخلی.اقتصادی.نفت.قیمت.
در ادامه روند صعودی بهای نفت در بازارهای جهانی، میانگین قیمت تقریبی یک بشکه نفت خام صادراتی ایران نیز افزایش یافت و در روز بیست و هفتم مهر ماه امسال به 13/76 دلار رسید.
میانگین قیمت تقریبی هر بشکه نفت خام صادراتی ایران در روز بیست و پنجم و بیست و سوم مهرماه امسال به ترتیب 51/75 دلار و 95/74 دلار بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا از پایگاه اینترنتی اموربین الملل شرکت ملی نفت ایران، قیمت تقریبی هر بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران به مقصد فوب سیدی کریر در روز بیست و هفتم مهرماه امسال به ترتیب 07/78 دلار و 52/76 دلار بود.
قیمت هربشکه نفت خام سبک و سنگین ایران به مقصد آسیا در بیست و هفتم مهرماه امسال به ترتیب 22/77 و 33/74 بود.
قیمت هر بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران به مقصد شمال غربی اروپا نیز در روز مذکور به ترتیب 22/77 و 27/76 دلار بود.
براساس این گزارش: قیمت تقریبی هر بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران به مقصد مدیترانه در روز بیست و هفتم مهرماه امسال به ترتیب 27/77 و 72/75 دلار ثبت شده است.
قیمت هر بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران به مقصد آفریقای جنوبی در روز مذکور به ترتیب 47/77 دلار و 52/76 دلار بود.
براساس این گزارش، قیمت هر تن بنزین سوپر بدون سرب در بازار خلیج فارس در روز بیست و هفتم مهرماه امسال 39/762 دلار و در بازار آمریکا 35/848 دلار بوده است.
اقتصام. 1561 / 1557 شماره 299 ساعت 12:15 تمام
۰ نفر