۸ شهریور ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4809698
T T
۰ نفر

10 درصد مردم استرالیا فقیرند

۸ شهریور ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4809698
................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/06/86 سیاسی.خارجی.استرالیا.
شورای خدمات اجتماعی استرالیا روز پنجشنبه اعلام کرد که باوجود شکوفایی اقتصادی استرالیا، 10 درصد از مردم این کشور در فقر بسر می برند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سیدنی، شورای یادشده با انتشار یک بررسی تاکید کرد که استرالیا در میان کشورهای توسعه یافته در میان کشورهای رده آخر ایستاده است و دولت برای توسعه اقتصادی به سود همه مردم باید به اقداماتی جدی دست بزند.
در گزارش یادشده وضعیت استرالیا در 10 بخش اقتصادی از قبیل آموزش، بهداست، مسکن و غیره با دیگر کشورهای توسعه یافته مورد مقایسه قرار گرفته است.
در این بررسی تاکید شده است میزان فقر در استرالیا از 6/7 درصد در سال 1994 به 9/9 درصد در سال 2004 رسیده است و حدود دو میلیون نفر از جمعیت این کشور در فقر بسر می برند.
بدین ترتیب استرالیا در میان 18 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مکان چهاردهم قرار گرفته است.
مترجمام 1400/1566 شماره 168 ساعت 14:19 تمام
۰ نفر