۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4804070
T T
۰ نفر
...........................................................
یاسوج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 3/5/86 داخلی.علمی.کارآفرینی.
مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه یاسوج گفت: شش هسته دانشجویی در رشته های مختلف در این مرکز فعال است.
اصغر میرفردی روز چهارشنبه با اعلام این خبر به ایرنا گفت:این هسته های دانشجویی در رشته های مکانیک، شیمی ، فیزیک، کشاورزی، جامعه شناسی و زبان انگلیسی در مرکز کارآفرینی دانشگاه یاسوج مشغول فعالیت و پرورش ایده های نوین خود هستند.
وی افزود: مرکز کارآفرینی دانشگاه یاسوج درراستای طرح سراسری کارآفرینی " کاراد" که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرامی شود،ازابتدای سالجاری در دانشگاه یاسوج آغاز به کار کرد و پذیرای ایده های خلاق و کارآفرینانه دانشجویان می باشد.
میرفردی بیان کرد:این مرکز برای آموزش کارآفرینی، فرهنک سازی ، ایجاد زمینه های اشتغال و در راستای برنامه چهارم توسعه ایجاد شده است.
وی بااشاره به اینکه هیات رییسه دانشگاه،عضو مرکزکارآفرینی هستند، گفت:از هر گروه آموزشی و هر دانشکده یکی ازاستادان نیز عضو این مرکز است و جلسات مرکز هر دو هفته یک بار تشکیل می شود.
مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه یاسوج فعالیت های این مرکز را در سه شاخه تقسیم بندی کرد و گفت: یکی از فعالیت های ما آموزش کارآفرینی در دوره های کوتاه مدت برای هنرآموزان است که در این زمینه خدمات علمی مورد نیاز را به نهادهای متقاضی نیز ارایه می کنیم.
میرفردی یکی دیگر از فعالیت های این مرکز را خدمات ترویجی برای گسترش فرهنک کارآفرینی از طریق رسانه ها، انتشار بروشور و برپایی نشست های مختلف برشمرد.
وی بخش سوم فعالیت های مرکزکارآفرینی دانشگاه یاسوج را در حوزه پژوهشی دانست و گفت: در این حوزه طرحهای دانشجویان خلاق تحت نظارت استاد مربوط معرفی می شود و سپس با تشکیل یک هسته دانشجویی در مرکز رشد، طرحهای ارایه شده بارور می شود و به مرحله تکاملی می رسد.
وی برخی از برنامه های اجرا شده توسط این مرکز را برگزاری 10 جلسه رسمی با حضور اعضای مرکز، برگزاری دو کارگاه آموزشی با عنوان ایده پردازی در کارآفرینی برای استادان، دانشجویان و کارشناسان دانشگاه یاسوج و بازدید از مجموعه های علمی، تحقیقاتی و کارآفرینی اصفهان عنوان کرد.ک/3 7136/563/675 شماره 290 ساعت 12:48 تمام
۰ نفر