۳ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4804032
T T
۰ نفر
........................................................
بندرعباس ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 3/5/86 داخلی.اجتماعی.سهام عدالت.
رییس سازمان اموراقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: از امروز کار توزیع فرم و نام نویسی برای گروه ب مرحله سوم سهام عدالت در این استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی بهرام بهرامی در نشست توجیهی سومین مرحله توزیع سهام عدالت در بندرعباس افزود:این مرحله دستگاههای اجرایی و دولتی استخدام کشوری، تامین اجتماعی و قوانین خاص و یا سازمانهایی را که بودجه آنها متمرکز و ملی است شامل می شود.
وی بیان کرد:دراین مرحله همه کارکنان شاغل، بازنشسته، پیمانی، قرار دادی، خرید خدمت وساعتی مشمول سهام عدالت هستند وبایستی برای همه آنها فرم تکمیل شود.
بهرامی ادامه داد: باتوجه به فراخوان قبلی و بررسی های انجام شده در گروه الف مرحله سوم 70 هزار نفر از کارمندان دستگاههایی که از بودجه استانی استفاده می کردند، مشمول شدند.
رییس سازمان اموراقتصادی و دارایی هرمزگان اظهارداشت: درمرحله اول 158 هزارو 489 نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و همچنین بسیجیان مشمول این طرح شدند.
بهرامی گفت:در مرحله دوم اجرای این طرح تعداد 150هزار نفر از روستاییان بدون شغل و کسانی که در روستا بودند، تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.
وی افزود:مشمولان این مرحله هم مثل مراحل گذشته هیچ وجهی بابت خرید سهام عدالت پرداخت نمی کنند وپس ازتکمیل فرم ها وتایید ، سود سهام آنها که عمدتا متعلق به واحدهای بزرک تولیدی و صنعتی است، از این طریق پرداخت می شود.
به گفته وی تاکنون اتحادیه شرکت تعاونی سهام عدالت در هرمزگان و 11 شرکت تعاونی در شهرستانهای این استان تشکیل شده که تمام امور سهام عدالت را برعهده دارند.
وی پیش بینی کرد:باتکمیل فرم های ثبت نام گروه ب از مرحله سوم سهام عدالت بااحتساب مراحل قبلی30درصدازجمعیت هرمزگان ازسهام عدالت برخوردار شوند.
استان هرمزگان دارای یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت است.ک/2 668/667/675 شماره 252 ساعت 12:21 تمام
۰ نفر