۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4797084
T T
۰ نفر
.....................................................
وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/5/86 خارجی.اقتصادی.کار.چک بر اساس تازه ترین آمار که خبرگزاری جمهوری "چک" امروز پنجشنبه منتشر کرد حدود 250 هزار نفر به طور غیرقانونی در این کشور کار می کنند.
بر اساس این گزارش، بیشتر این کارگران خارجی یا از اتباع چک هستند که در عین حال خود را به عنوان "بیکار" معرفی کرده اند تا از کمک های اجتماعی نیز برخوردار شوند.
"پیتر نکاچ" وزیر کار و امور اجتماعی چک اعلام کرد: دولت تصمیم دارد تدابیر و تصمیم های لازم را برای رفع مشکل اشتغال غیر قانونی در چک اتخاذ کند.
وی افزود: در آینده نه نتها کارگرانی که به شکل غیرقانونی و بدون مجوز در چک کار می کنند که کارفرمایان آنان نیز مجازات خواهند شد.
اروپام/2270/371/1440/1459 شماره 372 ساعت 14:53 تمام
۰ نفر