۶ تیر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4785746
T T
۰ نفر
......................................................................
سمنان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/04/86 داخلی.اقتصادی.حسابرسی.سامانه هوشمند.
معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها از بررسی طرح سامانه هوشمند و جامع اطلاعات مالی کشور در ستاد نظارت مجلس شورای اسلامی خبر داد.
"بیوک مردانی " روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این سامانه در بروزرسانی نظارت های مالی موثر است.
وی یکی از مشکلات دیوان محاسبات کشور را نبود این سامانه و بروز رسانی نظارت های مالی دانست و گفت: اجرای این طرح هم اکنون در ستاد نظارت مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
مردانی نهادینه کردن حسابرسی ، حسابرسی درآمدها و آسیب شناسی مشکلات مالی در دستگاهها و نهادهای اجرایی، حسابرسی برنامه های گمرکی ، بررسی و شناسایی منابع درآمدی و نظارت بر سیاست های تشویقی بانک ها را از اقدامات موثر دیوان محاسبات کشور در اجرای برنامه های اقتصادی عنوان کرد.ک/3 شبد/7340/608/1501 شماره 690 ساعت 59:20 تمام انتهای پیام C06.27-59-20
۰ نفر