۲۸ خرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4780171
T T
۰ نفر
...................................................................
کابل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/03/86 خارجی.افغانستان.سیاسی.سازمان ملل.
"کریس آلکساندر" معاون نماینده دبیرکل سازمان در افغانستان (یونیما)، با محکوم کردن حملات انتحاری، گفت که علت انفجارهای انتحاری را بایستی در خارج این کشور جستجو کرد.
وی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، افزود: افزایش حملات انتحاری، تلفات غیرنظامیان را افزایش داده که موجب نگرانی شده است.
وی اضافه کرد: امسال شورشیان مسلح مخالف دولت، دامنه فعالیتشان را در مناطق آرام مانند "بادغیس" که در آنها از تحرکات شورشیان خبری نبود، افزایش داده اند.
معاون نماینده دبیرکل سازمان در افغانستان، اظهارداشت که ممکن است آنان به علت ناتوانی در مناطق تحت نفوذ قبلی خود، فعالیتشان را در دیگر مناطق هم توسعه دهند.
وی فعالیت تروریستی را متوجه رهبران گروههای شورشی دانست و گفت که در این زمینه بایستی به نقش پایگاههای آموزشی و شبکه های دهشت افکنی نیز توجه کرد.
کریس آلکساندر، درباره کشتار هفت غیرنظامی در حمله هوایی یکشنبه شب نیروهای خارجی در ولایت "پکتیکا" در شرق افغانستان، گفت که موضوع در دست بررسی است.
این مقام سازمان ملل، در عین حال تاکید کرد که بالاترین رقم تلفات مردمی در افغانستان، نشان می دهد که اغلب آنها در حملات شورشیان کشته شده اند.
معاون یونیما، با اشاره به بازداشت چندی قبل تعدادی از رهبران شورشیان در پاکستان و قتل برخی فرماندهان این گروه در افغانستان، گفت: هر چند روحیه شورشیان خوب نیست، اما این پایان ناآرامیها نخواهد بود.
وی در ادامه، با اشاره به انفجار روز یکشنبه خودروی حامل نیروهای پلیس در کابل، آن را اقدامی ظالمانه دانست و گفت که وقوع این انفجار، ما را در کابل، سراسر افغانستان و دنیا به وحشت انداخت.
آلکساندر یادآور شد: کسانی که امروز به افغانستان، نهادهای این کشور و نیروهای خارجی حمله می کنند، افرادی مغرور، جنایتکار و در حاشیه هستند.
وی تصریح کرد که در آینده نزدیک کنفرانسی در مورد استحکام صلح در افغ،انستان، در توکیو پایتخت ژاپن برگزار خواهد شد که هدف از برگزاری آن، تسریع پیشرفت در زمینه انحلال گروه های مسلح غیرقانونی در این کشور خواهد بود.
معاون یونیما، با اشاره به برپایی همایشی در مورد حاکمیت "قانون در افغانستان" در ماه آینده در شهر رم پایتخت ایتالیا، گفت که در این همایش از نهادهای قضایی، حمایت خواهد شد.
آلکساندر، افغانهارا شایسته صلح دانست و گفت: کسانی که خود را طالبان معرفی می کنند، آیا مسوولیت جنایاتی را که مرتکب شده اند، می پذیرند.
وی اظهارداشت که سازمان ملل کشتار غیرنظامیان افغان را محکوم کرده و عاملان آن را به عنوان مجرمین جنگی می شناسد و از مردم می خواهد که علیه کسانی که چنین اعمالی را مرتکب می شوند، سخن بگویند.
معاون نماینده دبیرکل سازمان در افغانستان، تاکید کرد: سازمان ملل، از دولت و نهادهای جهانی می خواهد تا مساعی خود را برای محافظت از مردم ادامه دهند و با اتخاذ تدابیری به این خشونتها پایان بخشند.
آلکساندر، در ادامه گفت که در چند ماه گذشته، عملیات نظامی در جنوب و شرق افغانستان، رهبری طالبان را کمرنک ساخت، توانایی آنها را کاهش داد و آنها را ضعیف کرد بگونه ای که دیگر نمی توانند عملیات منسجمی را انجام دهند.
وی حملات شورشیان را باعث نفرت و انزجار در افغانها و جامعه جهانی عنوان کرد و گفت: بایستی بدقت بررسی کرد که ریشه این ناسازگاریها چیست.
معاون یونیما، گفت که سازمان ملل وجود ناامنی فعلی افغانستان را نمی تواند به انتقال سلاح از کشور همسایه نسبت دهد.
وی ریشه این ناسازگاری را در رهبری شورشیان، شبکه های مالی و انسانی و پایگاه حامیان این حملات دانست.
شبد/آساق/332/1460/ 1456 شماره 306 ساعت 30:20 تمام انتهای پیام C28.47-30-20
۰ نفر