۲۷ خرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4779957
T T
۰ نفر
است ......................................................................
بوشهر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/3/86 داخلی.اقتصادی.پارس جنوبی.محیط زیست.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهرگفت:باتوجه به بالابودن آلودگی فاضلاب درطرحهای پتروشیمی در دست اجرا در پارس جنوبی، راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب دراین منطقه ضروری است.
امیر مهدویانی یکشنبه درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود:واحدهای پتروشیمی بدلیل نوع فرایند،فاضلاب زیادی تولید می کنند که برای حفظ محیط زیست باید سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی راه اندازی شود.
وی اظهارداشت:برنامه ریزی برای جمع آوری و تصفیه فاضلاب واحدهای پتروشیمی درعسلویه به صورت مشترک در قالب یک واحد در پتروشیمی مبین انجام می شود.
مهدویانی گفت:روند اجرای طرح پتروشیمی مبین باپیگیریهای انجام شده با شتاب بیشتری در دست اقدام است.
وی گفت: این درحالی است که یکی از طرحهای پتروشیمی در پارس جنوبی به بهره برداری رسیده است که ضرورت تسریع دراجرای طرح پتروشیمی مبین رادو چندان کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود:به دلیل اینکه سیستم تصفیه فاضلاب پتروشیمی مبین برای تعداد مشخص واحدهای پتروشیمی طراحی شده است و تعدد طرحهای پتروشیمی در دست اجرا ضروری است که برای واحدهای دیگر نیز واحدی همچون پتروشیمی مبین درنظرگرفته شود و یاهر واحد،سیستم تصفیه فاضلاب جداگانه داشته باشد.
مهدویانی با اشاره به اینکه چندین فاز پالایشگاهی نیز در عسلویه در دست ساخت است افزود:بیشترین آلودگی فازهای پالایشگاهی درپارس جنوبی عمدتا آلودگی هوا است که تاکنون تا حد کمی نسبت به استقرار کنترل آلودگی هوا در این منطقه اقدام شده است.
وی اضافه کرد:این درحالی است که تاکنون پنج فاز پالایشگاهی در پارس جنوبی به بهره برداری رسیده است.
مهدویانی اظهارداشت:مهارگازهایی که هم اینک از فازهای پالایشگاهی در پارس جنوبی می سوزد علاوه برجلوگیری ازآلودگی هوا باعث صرفه اقتصادی نیزخواهد شد.
پارس جنوبی در عسلویه شهرستان کنگان استان بوشهر مستقر است.ک/3 628/675 شماره 066 ساعت 07:10 تمام انتهای پیام C27.14-07-10
۰ نفر