۲۷ خرداد ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4779890
T T
۰ نفر
..............................................................
تبریز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/03/86 داخلی.اجتماعی.فنی.آزمون.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی گفت : برگــزاری آزمون از ضوابط دریافت کارت مربیگری و گواهی نامه پداگوژی حذف گردید.
محمدعلی سیابانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: براین اساس جذب مربی در آموزشگاه ها مطابق مراحل خاص اجرایی می شود.
وی گفت: مدیران آموزشگاه های آزاد می توانند نسبت به دریافت مدارک تحصیلی متقاضیان تدریس رشته های مورد نیاز اقدام کرده و مدارک را برای طــی روال قانونی به ادارت کل فنی و حرفه ای تحویل دهند.
سیابانی اضافه کرد: ادارت کل نیز ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی مدارک و صدور مجوز اشتغال موقت برای افراد مزبور اقدام نموده و پس از حداکثر یــک ماه شرایط عمومی متقاضی بررسی و در صورت تایید کارت مربیگری صادر خواهــد شد.ک/3 7223/586/530 شماره 200 ساعت 17:12 تمام انتهای پیام C27.44-17-12
۰ نفر