۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 4746690
T T
۰ نفر
......................................................................
اراک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/02/86 داخلی.اجتماعی.شوراهای اسلامی استاندار استان مرکزی گفت: شوراهای اسلامی عامل محوری در تقویت همبستگی اجتماعی و تسهیل و راهبری مسیر توسعه شهر و روستا هستند.
"عبدالله سهرابی" روز یکشنبه در همایش بزرک اعضای دوره سوم شـوراهای اسلامی استان مرکزی افزود:افزایش مشارکت مردمی، تکثر سرمایه اجتماعی و ارتقای کارایی نهادهای دولتی و خصوصی را در راهبری برنامه توسعه شهرها و روستاها به همراه دارد.
وی گفت: تمرکززدایی در امور اجرایی، گسترش پایگاه مشروعیت نظام، حضور بیشترنیروهای متخصص در مدیریت محله ای و همراهی مردم درمدیریت بهتر منابع و امکانات از برکات شوراهای اسلانی است.
وی افزود: دوره های پیشین شورا ، کوله بار تجارب مختلف هسنتد که اعضای جدید باید از آنها نهایت بهره را ببرند.
سهرابی تصریح کرد: انتخاب شهردار متخصص و توانمند آیینه تحقق برنامه و تفکر شورا است و اعضای شوراهای سوم باید در این خصوص نهایت دقت را به کار بندند.
وی گفت: تعامل منطقی شورا با دستگاههای اجرایی و مردم و اطلاع رسانی بهنگام در خصوص مشکلات و جذب نظرات و مشارکت مردم در آبادانی منطقه ای از دیگر وظایفی است که باید در دایره توجه شوراها قرار گیرد.
وی افزود: شهر اراک با مشکلات عدیده زیست محیطی و عمران شهری مواجه است و تدبیر مناسب و روشنی افق برنامه شورا در سامان آگاهانه این مسایل ضروری است.
وی خدمات شوراهای اسلامی گذشته را در مناطق روستایی و بخشها موفقیت آمیز توصیف کرد وگفت: سازندگی و عمران واقعی در استان به همت ملت و در همراهی دولتمردان میسر می شود.
استاندار مرکزی، اعتبارات شوراهای اسلامی شهری و روستایی استان مرکزی را 80 میلیاردتومان درسال گذشته اعلام کردوافزود: 39 میلیارد تومان این اعتبار از محل تجمیع عوارض کارخانجات بوده که وصول نشده است.
سهرابی با بیان اینکه 28 شهرداری و 496 دهیاری در استان مرکزی فعالیت دارند گفت: پارسال 15 میلیارد تومان ار محل تجمیع عوارض برای دهیاری های استان جذب شد.
وی ادامه داد: علاوه برانتخاب دو شورای اسلامی شهراشتیان روستای شهابیه خمین نیز به عنوان شوراهای نمونه کشوری دهیارنمونه کشور در مدیریت پسماند نیز پارسال ازاستان مرکزی بوده که باید به عنوان الگوی شوراهای سوم لحاظ شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: سیاسی کاری در شوراهای اسلامی تهدید جدی است و منتخبین شوراها باید پاشته آشیل خود را بشناسند.
آیت الله "احمد محسنی گرکانی" افزود: شورای اسلامی محل کسب شهرت و منافع مادی نیست وخادمان به مردم در شوراها باید از عواقب این خطر آگاه باشند .
مدیرکل دفتر اجتماعی و انتخابات استانداری مرکزی نیز در این همایش گفت: انتخابات شوراهای اسلامی سوم دراستان مرکزی درسطح 28 شهرو835 روستا برگزار شد که دو هزار و 765 عضو در مجموع انتخاب شدند.
"غلامرضا فتح آبادی" افزود: عضای شوراهای اسلامی سوم نسبت به دوره قبل 33 درصدارتقای تحصیلات دارد که این مهم در تدوین استراتژی و برنامه هااهمیت ویژه دارد.
وی گفت: 138 نفر از اعضای شوراهای اسلامی دوره سوم در شهرها و دوهزار و 617 نفر نیز در روستاها و بخشها انتخاب شده اند.
560/ شماره 214 ساعت 25:12 تمام انتهای پیام C09.12-25-15
۰ نفر